Bijgewerkt: 28 september 2021

Extra 800 arbeidsplaatsen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-10-2013

Uit de onlangs verschenen Monitor Amstelveense Economie 2012-2013 blijkt, dat de gemeente Amstelveen ondanks de economisch ongunstige tijden het relatief goed blijft doen. Het aantal bedrijfsvestigingen in Amstelveen blijft toenemen, waardoor het aantal arbeidsplaatsen in 2012 met meer dan 800 is gestegen.

Met de komst van een aantal grote internationale bedrijven in de tweede helft van 2013 lijkt deze trend zich te zullen voortzetten. De groep niet-werkende werkzoekenden groeide tot eind 2012 richting de 2000, maar lijkt zich in de eerste helft van 2013 te stabiliseren rond de 3,5%.

jti Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het vernieuwde gebouw aan Belladonna 2-4 in Amstelveen, waar JTI - Japan Tobacco International kantoorruimte heeft gehuurd


Een zorgpunt is en blijft de leegstand van Amstelveense kantoren. Deze is eind 2012 gegroeid naar 24%. Een lichtpunt is, dat in toenemende mate blijkt, dat eigenaren die investeren in hun leegstaande kantoorpand daar succesvol mee zijn. Zo hebben onlangs the Garden bij de Beneluxbaan en het voormalige Wella-gebouw aan Bella Donna een nieuwe huurder gevonden.

Amstelveen blijft aantrekkelijk voor buitenlandse bevolkingsgroepen. Per 1 januari 2013 is het aandeel buitenlandse inwoners gegroeid tot 13,7% van de totale bevolking. Met name het aantal inwoners uit India, China, Taiwan en Oost-Europa is toegenomen. De inwoners uit India vormen de grootste buitenlandse bevolkingsgroep met meer dan 1800 inwoners.

Waarschijnlijk komt de Aziatische bevolking naar de regio door de zakelijke kansen die er liggen (bijvoorbeeld bij een bedrijf als Tata Consultancy Services) en kiezen ze vervolgens voor Amstelveen vanwege het aantrekkelijke woonmilieu.

Wethouder van Economische Zaken Jan-Willem Groot (CDA): “Als we naar de landelijke cijfers kijken, blijkt dat Amstelveen het nog redelijk goed doet in deze moeilijke tijden. De komst van een aantal grote internationale bedrijven zal voor dit jaar een positief effect hebben op het aantal arbeidsplaatsen in onze gemeente. We zullen er alles aan blijven doen om ook de komende jaren zoveel mogelijk nieuwe arbeidsplaatsen gerealiseerd te krijgen.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.