Bijgewerkt: 5 maart 2024

Extra impuls aan de jongerencultuur in de gemeente Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-12-2022

Diverse culturele instellingen in Amstelveen geven in 2023 een extra impuls aan de jongerencultuur in de gemeente. Nog dit jaar ontvangen de instellingen subsidie voor projecten die de cultuurdeelname van jongeren stimuleren. Het gaat om subsidiegeld dat de gemeente ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat hiermee cultuurdeelname onder jongeren na de coronaperiode wil verbeteren.

Het geven van een impuls aan de jongerencultuur past binnen de gemeentelijke  cultuuragenda De Stad als Podium. De gemeente vindt het belangrijk dat jongeren de kans krijgen om hun creatieve talent te ontdekken en zich te ontplooien en ontwikkelen. 'Jongeren hebben in de coronaperiode veel moeten missen, ook op cultureel vlak. Cultuurdeelname heeft positieve effecten op het welzijn van jongeren en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling. Het is dan ook belangrijk dat onze lokale culturele instellingen jongeren betrekken bij het ontwikkelen van voor hen interessante culturele programma’s en projecten' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Cultuur.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Herbert Raat (VVD) wethouder Cultuur

Culturele instellingen. Half november kwam het bericht van het ministerie van OCW dat er nog rijksgeld beschikbaar is voor jongerenparticipatie te besteden in 2022. Vanwege de zeer korte termijn heeft de gemeente een uitvraag gedaan bij met name grotere culturele instellingen om te polsen welke plannen zij hebben (voor de korte termijn) om jongeren te bereiken.

Er zijn hierop meerdere initiatieven binnengekomen voor een subsidiebedrag van bijna € 195.000. Er is subsidie toegekend voor activiteiten zoals een actieve rol in het museum via de Cobra Academy, het krijgen van coaching door een (muziek)professional bij P60 en het meedenken over de programmering bij Schouwburg Amstelveen.

2023. In 2023 en 2024 komt er opnieuw rijksgeld beschikbaar om een impuls te geven aan de jongerencultuur. De gemeente vindt het belangrijk om het gehele culturele veld hierbij te betrekken en daarbij in te spelen op de belevingswereld en wensen van Amstelveense jongeren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.