Bijgewerkt: 1 april 2023

Extra inzet Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan van de baan

Nieuws -> Schiphol

Bron: Gemeente Amstelveen
05-10-2009

Op vrijdag 2 oktober 2009 heeft Schiphol Group in een brief aan de gemeente Amstelveen laten weten, dat de Kaagbaan weer in gebruik wordt genomen. De extra inzet van de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan is hiermee van de baan.

Kaagbaan  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Een CityJet British Aerospace 146 EI-RJS landt op Schiphol in april 2009 op de Kaagbaan


Sinds 24 september 2009 werd de Kaagbaan overdag niet gebruikt voor startend verkeer richting het zuiden. De reden was, dat op twee plaatsen de toegestane geluidsbelasting overschreden dreigde te worden. De afgelopen periode zijn andere baancombinaties ingezet met de Aalsmeerbaan als startbaan. Hierdoor ontstond extra hinder in Amstelveen Zuid, Nes aan de Amstel, Uithoorn en Aalsmeer.

Dit was voor de gemeente Amstelveen niet aanvaardbaar. Via de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) is een dringend beroep gedaan op Hans Alders, de voorzitter van de tafel van Alders, die het kabinet adviseert over de toekomst van de luchthaven Schiphol, om in overleg met de Inspectie van Verkeer en Waterstaat tot een bevredigende oplossing te komen. Wethouder Pols, regionale ontwikkelingen: “Ik ben verheugd dat Schiphol Group snel tot deze beslissing is gekomen.”

Volgens Schiphol Group is door het ontzien van de Kaagbaan het risico van overschrijding van de handhavingspunten teruggebracht. Daardoor worden nu weer de preferente baancombinaties gebruikt, waarbij het uitgangspunt is, dat de dichtbevolkte gebieden worden ontzien.

Bij uitzonderlijke windcondities kunnen de Aalsmeerbaan, of de Buitenveldertbaan alsnog worden ingezet voor startend verkeer. Schiphol Group zal in een extra CROS bijeenkomst op 8 oktober 2009 een toelichting geven over de genomen maatregel en de actuele situatie.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.