Bijgewerkt: 2 december 2023

Extra subsidie voor scholengemeenschap Panta Rhei

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-01-2016

Het college van B en W van Amstelveen heeft dinsdag 19 januari 2016 ingestemd met een subsidie van € 43.500 voor extra uren Schoolmaatschappelijk werk voor de Panta Rhei. Daarnaast heeft het college ingestemd met de toekenning van de reguliere subsidie van € 42.700 aan het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. Hiermee komt het college tegemoet aan een motie van de raad van juli 2015.Panta Rhei maakte voorheen deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam. Vandaar uit kregen zij 20 uur schoolmaatschappelijk werk. Met de invoering van het Passend Onderwijs is de Panta Rhei overgegaan naar het Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden en is het aantal uur teruggebracht tot 7 uur per week. In de gemeenteraad is op 1 juli 2015 een motie aangenomen die de gemeente oproept, dat weer aan te vullen tot 20 uur. Daarvoor is een extra bedrag nodig van € 43.500.

Voor het reguliere Schoolmaatschappelijk Werk werkt Amstelveen samen met de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel. Het Samenwerkingsverband koopt het schoolmaatschappelijk werk in met behulp van subsidie van de Amstelland gemeenten. De aanvraag voor de vier gemeenten bedraagt dit jaar € 79.200. De scholen dragen eenzelfde bedrag bij. Het bedrag wordt naar rato van inwoneraantal over de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel verdeeld. Het Amstelveense deel van deze reguliere subsidie is € 42.761,-.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Jeugdzorg


Het schoolmaatschappelijk werk Voortgezet Onderwijs wordt op de scholen ingezet om jongeren te helpen. De schoolmaatschappelijk werker kijkt niet alleen naar de schoolproblemen, maar juist ook naar de thuissituatie, waarin de jongere zit. Als dat nodig is, wordt de leerling doorverwezen naar verdere hulpverlening. Het schoolmaatschappelijk werk kan zo de schakel vormen tussen de zorg die een school kan geven en de zorg die door de gemeente wordt ingezet.

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Jeugdzorg: “De terugval van 20 uur naar 7 uur schoolmaatschappelijk werk was natuurlijk te groot. Daarom zijn we graag aan de motie van de raad tegemoetgekomen om het aantal uren voor Panta Rhei weer op het oude peil te brengen. Zo kunnen we blijven zorgen voor snelle en laagdrempelige hulp aan leerlingen en hun ouders.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.