Bijgewerkt: 5 juni 2023

Extra zwembad komt naast De Meerkamp in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-10-2022

Na een Europese aanbestedingsprocedure is het architectenbureau Slangen+Koenis geselecteerd voor de nieuwbouw van een extra zwembad naast De Meerkamp in Amstelveen. Dit is een belangrijke stap in het realiseren van extra zwemwater om de wachtlijsten voor zwemlessen op te lossen. Naar verwachting wordt het nieuwe zwembad eind 2024 in gebruik genomen.

Foto Amstelveen
(Bron Architectenbureau Slangen+Koenis - 2022)

Artist impression van het extra zwembad naast het bestaande zwembad De Meerkamp. Het is een schetsontwerp van het nieuwe zwembad en het wordt nog verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp

De Meerkamp is in 1994 gebouwd voor een gemeente met ruim 75.000 inwoners. Inmiddels is dit aantal gegroeid naar bijna 93.000. Dit geeft de noodzaak voor een extra zwemvoorziening aan. 'We hechten veel belang aan de zwemveiligheid van kinderen en dus is het belangrijk dat zij tijdig zwemles kunnen krijgen'-zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Sport. 'Het realiseren van extra zwembadwater draagt bij aan het verkorten van de wachtlijsten voor zwemlessen die er momenteel zijn.' In het gekozen schetsontwerp is het nieuw te bouwen 25x21 meter wedstrijdbad naast de bestaande sporthal geplaatst. Het ontwerp wordt momenteel verder uitgewerkt.

Planning. Architectenbureau Slangen+Koenis uit IJsselstein heeft in binnen- en buitenland veel ervaring met het ontwerpen van zwembaden. Het ingediende schetsontwerp van het architectenbureau voldeed volgens de beoordelingscommissie het best aan de uitvraag en de meegegeven randvoorwaarden. In het ontwerp is rekening gehouden met een eventuele latere keuze voor renovatie van het bestaande sportcomplex of vervangende nieuwbouw. De planning is om de bouw begin 2023 aan te besteden, zodat de bouw in de tweede helft van 2023 van start kan gaan. Oplevering en ingebruikname staan gepland voor eind 2024.

Foto Amstelveen
(Bron Architectenbureau Slangen+Koenis - 2022)

Artist impression van het interieur van het extra zwembad naast zwembad De Meerkamp. Het is een schetsontwerp en het wordt nog verder uitgewerkt door de architect tot een definitief ontwerp

Duurzaam. De nieuwbouw is energiezuinig en duurzaam en voldoet aan het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. Energie wordt opgewekt via onder meer zonnepanelen op het dak en door het gebruik van warmtepompen (all-electric installatie). Daarnaast wordt gebruikgemaakt van energiezuinige LED-verlichting en daglicht. In het ontwerp is verder rekening gehouden met maatregelen voor circulair materiaalgebruik, klimaatadaptatie, en comfort en gezondheid van sporters en personeel. Momenteel vindt ook een onderzoek plaats naar alternatieve fossielvrije energieopwekking voor de toekomstige situatie van het gehele zwembadcomplex.

Informatieavond. Voor omwonenden en andere geïnteresseerden vindt op dinsdag 1 november 2022 een informatieavond (vrije inloop) plaats in De Meerkamp tussen 19.00 en 20.00 uur. Hier worden de plannen gepresenteerd en zijn de architect, de gemeenteambtenaren en de medewerkers van AmstelveenSport aanwezig om toelichting te geven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.