Bijgewerkt: 25 juni 2022

FNV en LCR in hoger beroep om ontbinding van de Cliëntenraad Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: FNV
12-07-2017

Vakbond FNV en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) gaan in hoger beroep in een zaak om de ontbinding van een kritische cliëntenraad in Amstelveen. Eerder had een rechtbank de leden van de raad geen gelijk gegeven, maar zowel FNV en LCR vechten dat vonnis nu aan. 'Op basis van de uitspraak van de rechtbank lijkt het erop, dat cliëntenraden vogelvrij zijn en geen bescherming hebben. Als een cliëntenraad kritisch is en zijn werk goed doet, kan een gemeente via een verordening zo’n hele raad eenvoudig laten ontbinden en een andere instellen met eigen gekozen leden. Dat lijkt ons niet de bedoeling van de Participatiewet, die juist inspraak van belanghebbenden regelt' - aldus FNV en LCR in een gezamenlijk statement.

Toetsing van Participatiewet. Het hoger beroep in deze rechtszaak is volgens de FNV en de LCR de eerste grote rechtszaak om de kaders van de Participatiewet te toetsen. In de participatiewet is geregeld, dat er inspraak moet zijn van cliënten. Hoe die inspraak eruit ziet, is daar niet in geregeld. Deze inspraak moet zo gevormd zijn, dat de leden van de raad de belangen moeten behartigen van de doelgroep. Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: 'Een cliëntenraad is op basis van de Participatiewet ingesteld om als tegenmacht te dienen voor de zittende macht, in dit geval gemeente Amstelveen. De gemeente vond de cliëntenraad niet functioneren. Maar het is niet aan de gemeente om de samenstelling van de raad te bepalen. Feit is, dat deze cliëntenraad een kritisch onderzoeksrapport heeft opgeleverd, met daarin misstanden rond re-integratietrajecten van de gemeente Amstelveen en bijvoorbeeld machtsmisbruik van een klantmanager. Daaruit blijkt, dat deze raad prima haar taak vervulde.'

Foto Amstelveen
(Foto Martin de Bouter - 2017)

Kitty Jong, vicevoorzitter en lid van het dagelijks bestuur FNV met het pakket Medezeggenschap, Sociale zekerheid, Duurzaamheid en Zorg


Else Roetering van de Landelijke Cliëntenraad LCR: 'In de huidige participatieraad in Amstelveen, waarin de leden van de oude cliëntenraad drie zetels zouden horen te krijgen, zit niet één ervaringsdeskundige, of minima. Deze leden ervaren dus niet zelf de gevolgen van het gevoerde beleid van gemeente Amstelveen. Volgens het VN-verdrag Handicap moet je met en niet over mensen praten. Dat schendt deze gemeente, doordat zij zelf de ballotage doet en bepaalt wie er in de raad komt die als tegenmacht moet dienen voor de gemeente.’

Toezegging geschonden.
Wil Roode, lid van de ontbonden cliëntenraad: 'Onze cliëntenraad stond te boek als lastig en kritisch. Maar als de gemeente beslissingen neemt die van negatieve invloed zijn op het leven van bijstandsgerechtigden, of andere minima, dan is het onze taak om daarover te berichten en onderzoek te doen. Ons was beloofd, dat we automatisch lid zouden worden van de nieuwe commissie. Die toezegging is geschonden en dat vechten we aan bij de rechter.'

Bescherming. Binnen de cliëntenraad was een intern onderzoek gestart naar de handelswijze van twee van hun leden. Deze leden hebben vervolgens anoniem geklaagd bij de gemeente. De gemeente Amstelveen heeft deze klachten aangegrepen om de hele raad te laten ontbinden en een nieuwe raad voor de minima in te stellen. Daarbij zijn eerdere toezeggingen genegeerd, dat de leden van de cliëntenraad zonder sollicitaties zitting konden nemen in deze raad.

Voor de FNV en LCR is het een principekwestie: de kern van deze zaak is, dat leden van een cliëntenraad beschermd moeten worden. Een raad mag als collectief niet zomaar ontbonden worden, omdat individuele (ex)leden zich niet naar behoren hebben gedragen. Deze raad deed zijn werk goed en was ook bezig met het oplossen van hun interne problemen, zoals van hen verwacht mag worden. Bij collectieve ontbinding zal de gemeente in ieder geval inzichtelijk moeten maken en aan moeten tonen dat de cliëntenraad haar taken heeft veronachtzaamd. Daar is in deze zaak niets gebleken en daarom gaan de leden in hoger beroep, gesteund door de FNV en de LCR. Het hoger beroep is inmiddels ingediend bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.