Bijgewerkt: 18 mei 2024

FNV-vakcentrales willen pensioenkortingen voorkomen

Nieuws -> Informatief

Bron: FNV
19-11-2016

FNV, CNV en VCP vragen de Tweede Kamer om duidelijk uit te spreken, dat ze kortingen op de pensioenen wil voorkomen. Dat zeggen de vakcentrales in reactie op de aankondiging op vrijdag 18 november 2016, dat het kabinet nu nog geen maatregelen neemt om kortingen te voorkomen.

Rente al lang kunstmatig laag. Volgens de bonden is ingrijpen gewettigd als op korte termijn geen zelfstandig herstel optreedt bij de pensioenfondsen. De dekkingsgraden van de fondsen staan vooral onder druk door de rente die nu al lange tijd kunstmatig laag wordt gehouden. De bonden vinden het positief, dat het kabinet wel bereid is om te kijken naar verlengen van de hersteltermijnen. Het kabinet wil hiervoor wachten op de cijfers van december. Verlengen van de termijnen geeft fondsen meer tijd om hun dekking op peil te brengen.

Niet alleen tijdelijke maatregel. Dit zou moeten doorlopen tot de lage rentepolitiek van Europa wordt beëindigd, zo zeggen de bonden. Slechts een tijdelijke maatregel biedt onvoldoende soelaas. De bonden vragen de Kamer om tijdens het Algemeen Overleg over pensioenen komende donderdag nu al helder uit te spreken, dat ze in januari het korten op pensioenen wil voorkomen door middel van maatwerk.

200.000 gepensioneerden. Het kabinet baseert zich op de Najaarsrapportage van De Nederlandsche Bank (DNB) met de cijfers van eind september 2016. Als niet wordt ingegrepen zullen in de loop van volgend jaar 30 fondsen kortingen moeten doorvoeren van gemiddeld 0,7 procent, zo becijfert DNB. Dit heeft gevolgen voor zo’n 2 miljoen deelnemers, onder wie circa 200.000 gepensioneerden. Han Busker (FNV): ‘Het kan toch niet zo zijn, dat grote groepen in het land profiteren van het herstel van de economie, behalve de mensen met een laag pensioen. Kortingen zijn slecht voor het vertrouwen en bovendien een tijdbom onder het economisch herstel.’

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2016)

Als niet wordt ingegrepen zullen in de loop van volgend jaar 30 fondsen kortingen moeten doorvoeren van gemiddeld 0,7 procent, zo becijfert DNB. Dit heeft gevolgen voor ongeveer 2 miljoen deelnemers, onder wie circa 200.000 gepensioneerden


Willem Jelle Berg (CNV): ‘Of er gekort moet worden volgend jaar is onzeker. Voor de langere termijn is een meer structurele oplossing geboden. Hier moet de polder en politiek gezamenlijk een weg in vinden.’ Nic van Holstein (VCP): ‘Het rentevraagstuk rond pensioenen is complex. Verlengen van de hersteltermijn is een begaanbaar pad maar de VCP pleit er ook voor om ook meer creatieve oplossingen, zoals het uitgeven van pensioenobligaties of het kasstroommodel, nader te onderzoeken. We moeten naar een structurele en generatie-evenwichtige oplossing’.

Nieuw pensioencontract nodig. De bonden benadrukken, dat verlenging van de hersteltermijn geen structurele oplossing vormt. Daarom willen FNV CNV en VCP constructief verder werken aan een goed nieuw stabieler pensioencontract, dat in de volgende kabinetsperiode met een breed maatschappelijk draagvlak zouden moeten worden ingevoerd. Lees de brief van FNV CNV en VCP: geen pensioenkortingen (pdf 3 pagina’s).

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de Najaarsrapportage van de Nederlandsche Bank. Een vergelijkbare brief met bijlagen (pdf 8 pagina’s) is aan de Eerste Kamer aangeboden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.