Bijgewerkt: 21 juli 2024

Facts & Figures 2020 Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-09-2020

De gemiddelde leeftijd in Amstelveen is 41 jaar (landelijke gemiddelde: 42 jaar). Onze gemeente is jonger geworden, omdat er meer gezinnen in Amstelveen zijn komen wonen. In Westwijk wonen de meeste kinderen. Deze informatie en meer vindt u in Facts & Figures 2020 (pdf 52 pagina’s) die de gemeente deze week heeft gepubliceerd. De meeste cijfers hebben betrekking op 1 januari 2020 en zijn van vóór de coronacrisis.

Facts & Figures is een jaarlijkse uitgave van de gemeente met statistieken over de Amstelveense bevolking, zoals leeftijdsopbouw, geboorte en sterfte en herkomst. Daarnaast geeft Facts & Figures inzicht in de economische structuur, onderwijs, cultuur, sport, veiligheid en werkgelegenheid. Vanwege het grote aantal internationals en internationale bedrijven in onze gemeente is het boekje tweetalig.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Burgemeester Tjapko Poppens: 'Facts & Figures is meer dan cijfers en statistieken. Het laat zien dat Amstelveen voor inwoners een levendige, veilige gemeente is met een hoog voorzieningenniveau.' Onze gemeente groeit nog steeds. Op 1 januari 2020 telde Amstelveen 91.694 inwoners. Dat zijn er 850 meer dan het jaar ervoor. De groei komt vooral door migratie: er vestigen zich meer mensen in de gemeente dan dat er vertrekken. Geboorte en sterfte houden elkaar al jaren in evenwicht. Inmiddels heeft 21% van de bevolking een niet-Nederlandse achtergrond. In totaal wonen in Amstelveen 138 verschillende nationaliteiten.

Veilige gemeente. Amstelveen staat nog steeds op de eerste plaats als het gaat om veiligheid in het jaarlijkse onderzoek onder de 50 grootste gemeenten van Nederland. Het totaal aantal misdrijven is in 2019 opnieuw gedaald. De meeste jongeren in Amstelveen (circa 80%) geven aan zich vaak of altijd fit te voelen. In vergelijking met de rest van de regio drinken jongeren uit Amstelveen meer water en minder vaak zoeten dranken. Verreweg de meeste jongeren (89%) gaan lopend of met de fiets naar school.

Hoog opgeleide beroepsbevolking. Amstelveen heeft een gunstige economische uitgangspositie. Veel (internationale) bedrijven hebben hun weg naar Amstelveen weten te vinden. De zakelijke dienstverlening is de grootste bedrijfstak in Amstelveen. De bevolking van Amstelveen is relatief welvarend. Meer dan de helft van de beroepsbevolking is hoog opgeleid. In de rest van Nederland is dat 38%. Actuele gegevens vindt u op www.amstelveen.incijfers.nl . U kunt zelf tabellen samenstellen over thema’s zoals bevolking, wonen, bedrijvigheid en onderwijs. Veel cijfers zijn ook op wijkniveau en over meerdere jaren beschikbaar.
De meeste cijfers hebben betrekking op 1 januari 2020 en zijn van vóór de Coronacrisis. Dit jaar verschijnt Facts & Figures uitsluitend als digitale uitgave. Kijk op: https://www.amstelveen.nl/in-amstelveen/publicatie/feiten-en-cijfers_amstelveen-in-cijfersAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.