Bijgewerkt: 25 juni 2022

Feestelijke afsluiting bezoek jongeren uit Peru

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-09-2008

Zondag 28 september 2008 heeft in P60 de feestelijke afsluiting plaatsgevonden van het bezoek van een groep van tien jongeren uit onze partnerstad Villa el Salvador. Zij hebben de afgelopen weken samen met tien jongeren uit Amstelveen gewerkt aan twee projectvoorstellen: één voorstel om de levensstandaard in Villa El Salvador te verbeteren en één voorstel om jongerenparticipatie in Amstelveen te bevorderen.

Naast de projectvoorstellen hebben de jongeren samen een aantal workshops gevolgd. De groep heeft goede ideeën ontwikkeld voor de projectplannen. Voor Villa hebben zij een fietsplan bedacht om de fiets als vervoersmiddel te promoten (nu wordt de fiets alleen voor ontspanning gebruikt). Voor Amstelveen willen ze in samenwerking met de lokale omroep een radioprogramma voor en door jongeren gaan maken.

Peru Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Peruaanse jongeren uit Villa el Salvador tijdens hun bezoek in Amstelveen


Burgemeester van Zanen benadrukt het belang van de uitwisseling. “Jongerenparticipatie is een belangrijk thema voor beide steden. Villa El Salvador kent een lange traditie van bevolkingsparticipatie. Het is daar een middel om de levensstandaard in de stad te verbeteren. De gemeente Amstelveen wil jonge mensen bij de maatschappij betrekken. In dit project leren Amstelveense jongeren van de ervaringen van onze partnerstad. Dit geeft een nieuwe impuls aan onze stedenband. En we betrekken een nieuwe generatie bij onze samenwerking.”

De jongeren waren in Amstelveen in het kader van een uitwisseling binnen het programma Xplore van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit programma ondersteunt uitwisselingsprojecten en stages om het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking onder jongeren te vergroten.

Het uitwisselingsproject van de gemeente Amstelveen en Villa El Salvador staat in het teken van jongerenparticipatie. In oktober brengen de Amstelveense jongeren een tegenbezoek aan Villa El Salvador. Dan gaat de groep de plannen verder uitwerken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.