Bijgewerkt: 8 december 2023

Feestelijke opening nieuwe aanbouw P60

Nieuws -> P60

Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen
28-01-2009

Toen rond 1990 door de gemeente Amstelveen werd besloten tot de bouw van een nieuw Stadshart, heeft het jongerenwerk in Amstelveen gepleit voor een culturele voorziening voor de jeugd. In eerste instantie werd gedacht aan een jongerencafé, maar in 1998 besloot men dat het een poppodium moest worden.

Aanbouw p60 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Frans Hellendall slaat de eerste paal van de nieuwe aanbouw van P60 op 24 januari 2008


7 jaar na dato op dinsdagavond 27 januari 2009, werd in het Amstelveense poppodium P60 in het Stadshart met een feestelijk tintje, de opening van de nieuwe aanbouw gevierd. De eerste paal van de zo noodzakelijke nieuwe aanbouw van P60 was op 24 januari 2008 geslagen, dus een jaar geleden.

Aanbouw p60 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Gerard Lohuis, directeur van P60 verwelkomt de aanwezigen en vertelt over de hectische tijd van het afgelopen jaar


Aanbouw p60 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De aanwezigen luisteren naar de toespraak van de directeur


Zeven jaar geleden ging P60 open voor het publiek. De grote vraag was toen, of het nieuw poppodium een succes zou worden. Een poppodium was iets nieuws voor Amstelveen. De gemeenteraad was destijds enigszins voorzichtig met de bouw van P60, onderdeel van de cultuurstrip in het vernieuwde Stadshart.

Maar inmiddels is P60 niet meer weg te denken uit Amstelveen en door het succes groeit P60 uit zijn jasje en daarom was noodzakelijk om extra aanbouw te realiseren. P60 directeur Gerard Lohuis zei in zijn toespraak, dat hij en de medewerkers, maar ook de optredende artiesten heel blij zijn dat de aanbouw is gereedgekomen.

Toespraak wethouder Frans Hellendall:

Geachte dames en heren,

Eén jaar en drie dagen geleden mocht ik de eerste paal slaan van de aanbouw van P60. En vandaag vieren wij dat de aanbouw gereed is, daarmee heeft P60 nu een overdekte laad/los dock, een nieuwe backstage, garderobe, kantoren en eigen oefenruimtes gekregen.

Zo is bij het zevenjarig bestaan van P60 de toezegging van de gemeenteraad gestand gedaan, om na gebleken succes uit te mogen breiden. Inmiddels past P60 steeds beter in het gemeentelijk beleid, op allerlei gebied. Zo heeft het college van B en W recent onze visie op het vrijetijdsaanbod voor de jeugd in Amstelveen vastgesteld. Daarin staat dat talentontwikkeling hét sleutelwoord wordt bij de jongerencentra. Het is de verwachting dat dit  nieuwe concept jongeren zal aanspreken omdat zij uitgedaagd worden hun eigen talenten te ontwikkelen.

Aanbouw p60 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Wethouder Frans Hellendall leest zijn toespraak voor


Aanbouw p60 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Ook raadsleden van Burgerbelangen Amstelveen waren aanwezig


Talentontwikkeling is actueel als instrument in het kader van de persoonlijke ontwikkeling bij jongeren. Het biedt voor Amstelveen nieuwe perspectieven om de jeugd positief te kunnen betrekken. De invulling van het Podiumconcept is in goede afstemming met jeugd, wijkplatforms en experts uit het jeugdtaakveld is ontstaan. Alle partners zien kansen om voor de jeugd hierdoor positieve effecten te realiseren.

Wederom blijkt P60 trendsettend te zijn geweest. Want P60 stimuleert reeds talent, met de jaarlijkse popprijs en met de nu gereed gekomen oefenruimtes. P60 heeft een grote groei doorgemaakt. Er wordt een omvangrijk programma en fraaie projecten gerealiseerd. Dat is knap, zeker als bedacht wordt hoe zwaar P60 leunt op de inzet van vrijwilligers. Dat vraagt heel veel van de staf aan begeleiding.

In de groei staat P60 trouwens niet alleen, de poppodia in Nederland zijn volwaardige spelers geworden in de gemeentelijke cultuursector. Dat blijkt uit het recente onderzoek “poppodia in Nederland anno 2008”. Een aantal highlights daaruit wil ik u meegeven.

Popconcerten zijn nu na musicals de meest bezochte voorstellingen van podiumkunsten, met 35% van de bezoekers. Dat is ongeveer een verdubbeling in de afgelopen 25 jaar. Ook bij de beoefening van amateurkunst staat popmuziek inmiddels op de tweede plaats, na koorzang. Dat betekent een half miljoen beoefenaars! Dat is dus heel belangrijk voor cultuurparticipatie en cultuurbereik. Vooral jongeren gebruiken de kunstvorm voor zelfexpressie en reflectie op de wereld.

Poppodia hebben een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt. Werd popmuziek vroeger gezien als een bron van overlast, kwam er vervolgens een fase waarin het juist als een middel om mogelijke overlast tegen te gaan. En nu ziet men poppodia steeds meer als een belangrijk onderdeel van het culturele aanbod. Parallel daaraan verwacht het publiek steeds meer kwaliteit en professionaliteit.

P60 is er met de nieuwe aanbouw op ingesteld! Die verklaar ik hiermee graag voor geopend. Dank u wel.

Aanbouw p60 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Een geïmproviseerde commissievergadering op het podium van P60: vlnr.: David de Jong (BBA), Marga van Herteryck (CDA), André Gerritsen journalist van het Amstelveens Nieuwsblad en Rien Alink (D66)


Aanbouw p60 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De nieuwe aanbouw van P60. Het gebouw werd door Benthem Crouwel Architecten ontworpen


Na de toespraken kreeg het gezelschap een rondleiding in P60 en konden er ook vragen worden gesteld. Na de rondleiding ging iedereen terug nar het café waar de avond was begonnen. Na een hapje en een drankje was het openingfeest afgelopen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.