Bijgewerkt: 13 juli 2024

Feestelijke opening van de 'Bibliotheek op school' in Uithoorn

Nieuws -> Uithoorn

Bron: Bibliotheek Uithoorn
02-10-2014

Uithoorn - Op 1 oktober 2014 is de Bibliotheek op school op acht scholen in Uithoorn geopend. Een uniek moment, want niet eerder tekenden zoveel scholen, de bibliotheek Amstelland, Sportservice Haarlemmermeer en de gemeente een meerjarige samenwerkingsovereenkomst gericht op het verhogen van leesplezier. De start van de Kinderboekenweek was een mooie aanleiding voor een feestelijk aftrap.

Kwartier lezen per dag

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Ouders worden ook actief betrokken bij de Bibliotheek op school. Een kwartier lezen per dag levert per jaar 1000 nieuwe woorden op. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.

Foto Amstelveen
(Foto Bibliotheek Uithoorn - 2014)

Ria Zijlstra, (DUS- [Duurzaam Solidair]) wethouder Milieu, Jeugd en Onderwijs tekent de samenwerkingsovereenkomst van de 'Bibliotheek op school' in Uithoorn


Lees- en mediaconsulenten in school

Sinds januari 2014 is er hard gewerkt aan de sanering van de huidige schoolcollecties en de opbouw van nieuwe actuele schoolbibliotheken. Leesplezier start immers met aantrekkelijke boeken in een leuke en prettige omgeving. En dat is gelukt. Niet in de laatste plaats door de hulp van ouders en leerkrachten.

“Het is fantastisch om te zien hoe iedereen heeft meegewerkt aan de vernieuwing van de verschillende schoolbibliotheken”, aldus Caroline Heijlman. Sandra van Stuijvenberg vult aan: “Scholen zien de meerwaarde van het verhogen van leesplezier. Meer plezier in lezen, betekent meer lezen en dat is goed voor de hele taalontwikkeling”. De lees- en mediaconsulenten werken nauw samen met de leescoördinatoren op de basisscholen. Samen stimuleren zij een plezierig leesklimaat. De komende jaren initiëren zij allerlei leesprojecten en activiteiten op het gebied van mediawijsheid en meten zij de resultaten van deze inspanningen.

Samenwerking

De gemeente draagt bij aan deze integrale, meerjarige aanpak. Samen met de acht Uithoornse basisscholen de Dolfijn, de Kajuit, de Kwikstaart, de Regenboog, ’t Startnest, de Toermalijn, de Vuurvogel, de Zon geven de Bibliotheek Amstelland en SportService Haarlemmermeer (als werkgever van de lees- en mediaconsulenten) invulling aan de Bibliotheek op school.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.