Bijgewerkt: 3 december 2023

Fiets- en wandelpaden in Amstelland

Nieuws -> Natuur

Bron: Beschermers Amstelland
17-11-2008

Beschermers Amstelland heeft in nauwe samenwerking met Groengebied Amstelland op 14 november 2008 in Ouderkerk a/d Amstel een workshop gehouden. Doel van de workshop was het verkrijgen van inzicht in de wensen die er leven op het gebied van de fiets- en wandelmogelijkheden in Amstelland.

Bijna 30 mensen zijn een middag lang hard aan het werk geweest. Een breed samengestelde groep. Vertegenwoordigers van wandel- en fiets organisaties, gemeenten, stadsdelen en provincie, Landschap Noord Holland en Recreatie Noord Holland, boerenorganisaties, het Hoogheemraadschap, Bovenkerkerpolder Natuurlijk en een aantal particulieren. Kenners van het gebied. Kortom al diegenen van wie een bijdrage zou mogen worden verwacht.

Polder Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Fiets en wandelpad in de Bovenkerkerpolder


Van tevoren had ieder der deelnemers al ideeën en suggestie aangeleverd zodat een vliegende start kon worden gemaakt. Het resultaat was navenant. Een goed inzicht in de wensen die er leven en de mate van steun voor deze wensen. Belangrijk is nu wat hiermee gaat gebeuren.


Amstelscheg  Amstelveen
(Beschermers Amstelland - 2008)

De deelnemers tijdens de workshop
Beschermers en Groengebied Amstelland hebben zich verbonden om:

-- de resultaten terug te koppelen naar de deelnemers,

-- de kansrijke ideeën bij de die instanties voor te leggen die er iets mee kunnen doen en

-- erop toe te zien dat er ook echt iets gebeurt met de ideeën.

Stichting Beschermers Amstelland heeft als doel het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch natuurgebied, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuur kan worden geboerd en gerecreëerd.

Beschermers Amstelland realiseert deze doelstelling door:  1. Bekendheid te geven aan de waarde van het gebied voor boeren, burgers, overheid en bedrijfsleven.

  2. De overheid kritisch te volgen op het gebied van de ruimtelijke ordening.

  3. Het op creatieve wijze samenbrengen van boeren, burgers, overheid en bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat de baathebbers bij het gebied hun steentje bijdragen aan de instandhouding ervan.


De inspanningen en de aanpak van Beschermers Amstelland worden als bijzonder en innovatief ervaren. Dit blijkt uit het feit dat het ministerie van LNV in het voorjaar van 2008 Amstelland als voorbeeldgebied heeft geselecteerd om aan te tonen dat investeren in het landschap loont.

Voor meer informatie zie: www.beschermersamstelland.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.