Bijgewerkt: 2 december 2023

Fietsen tegen kanker

Nieuws -> Informatief

Bron: Hogeschool van Amsterdam
30-01-2009

Op donderdag 4 juni 2009 vindt Alpe d’HuZes plaats. Een zeer bijzonder evenement dat plaatsvindt ten behoeve van KWF Kankerbestrijding. Met een team van zeven studenten van de opleiding sport, management en ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam nemen wij deel aan dit initiatief.

Fietsen tegen kanker

In de strijd tegen kanker ervaren patiënten en hun dierbaren een groot gevoel van onmacht. Ertegen vechten lijkt zinloos. Kanker is alomtegenwoordig. Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker. Van alle mensen met kanker geneest 50%, de andere 50% leeft met kanker variërend van enkele maanden tot vele jaren. Iedereen maakt van dichtbij mee hoe levens drastisch beïnvloed en verwoest worden.

Fiets Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Fietsers


Stichting Alpe d’HuZes is opgericht om de onmacht die door kanker ontstaat om te zetten in kracht: kracht putten uit emotie. Dit doen we sinds 2006 door met zoveel mogelijk mensen steeds weer de grenzen van het mogelijke te verleggen. Alpe d’HuZes is gegrondvest op de absolute overtuiging dat je de grootst mogelijke voldoening bereikt als je jezelf met hart en ziel inzet voor een ander. Onder het motto “Opgeven is Geen Optie!” accepteren we geen beperkingen in wat we kunnen en zullen bereiken. Dit geldt voor de renners, sponsoren, artsen, maar het meest natuurlijk voor patiënten zelf.

Op donderdag 4 juni 2009 gaan we opnieuw de uitdaging aan om minimaal zes maal de vermaarde alpenreus Alpe d’Huez op één dag te beklimmen. Dat doen we met 150 renners en 150 estafetteteams. Met deze 1.250 deelnemers gaan we het sponsor­resultaat van 2008 (EUR 3.611.450.62) verpulveren: we gaan 6 miljoen euro bijeenbrengen, een verdubbeling van het resultaat van 2008. Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we uw hulp hard nodig!

Wat gebeurt er met uw sponsoring?

Alpe d’HuZes realiseert een Revalidatieprogramma voor kankerpatiënten op maat en draagt er zorg voor dat dit onderdeel wordt van de basis zorgverzekering. Wij doen dit omdat er voor kankerpatiënten op dit moment geen fatsoenlijk revalidatieprogramma is, zoals dit er wel is voor hartpatiënten. Revalidatie en kwaliteit van leven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor Alpe d’HuZes is Leven met kanker van essentieel belang. U vindt het terug in onze missie:

Anderen faciliteren en inspireren om Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker! De stichting werkt voor dit unieke programma nauw samen met o.a. KWF Kankerbestrijding, VU Medisch Centrum, het AMC, het Nederlands Kanker Instituut en het Telematica Instituut.

Alpe d’HuZes vestigt in 2009 aan de Vrije Universiteit een Leerstoel Leven met kanker. Daar waar het Revalidatieprogramma zich vooral richt op de fysieke aspecten van Leven met kanker zal deze leerstoel zich in het bijzonder richten op de psychische en sociale aspecten. Daarmee dekken we het hele spectrum van Leven met kanker af.

Organisatiekosten

Zoals uit alle uitingen van de stichting Alpe d’HuZes blijkt, voeren wij een nadrukkelijk en strikt Anti-Strijkstok­beleid. Het ingezamelde geld gaat voor 100% naar kankeronderzoek. De Stichting Alpe d’HuZes maakt geen kosten, betaalt geen eigen medewerkers en betaalt niet voor diensten. Er is geen ander initiatief dat ´negatieve´ organisatiekosten kent! En zo hoort het!

Alpe d’HuZes kan niet zonder de steun van sponsoren, bedrijven of particulieren. Wij vragen u om uw gevoel te laten spreken, het leven is veel te mooi om er vroeg mee te stoppen. Daarom stappen wij op 4 juni weer op de fiets, monteren in gedachten een bagagedrager en fietsen met een dierbare omhoog. Pijn wordt bijzaak, vermoeidheid wordt niet herkend, maar de herinneringen aan onze dierbaren worden sterker en de hoop op overleven eveneens. Wees ruimhartig, wees brutaal, wijk af van wat gebruikelijk is en sponsor ons initiatief.

Kijk ook eens op www.opgevenisgeenoptie.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.