Bijgewerkt: 20 juni 2024

Financiële regelingen voor MKB en horeca in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-04-2020

De gemeente Amstelveen heeft een goed overleg gehad met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij geven aan dat er op korte termijn een landelijke regeling voor het MKB komt, waarbij banken ruimhartiger en sneller leningen kunnen verstrekken. Daarmee wordt de groep ondernemers die tussen wal en schip dreigt te vallen naar verwachting kleiner. Het college heeft echter onverminderd tot doel om deze groep ondernemingen te steunen. Het is duidelijk dat met name de horeca buiten de huidige regelingen valt. De gemeente wil in ieder geval deze sector steunen met een aanvullende regeling.

De gemeente was eerder zelf bezig met de voorbereidingen voor een kortdurende overbruggingslening. Uit contacten met de RVO bleek dat als wij als gemeente aan partijen een lening zouden verstrekken, zij niet meer in aanmerking kunnen komen voor een lening bij banken onder staatsgarantie. Daarnaast hebben de banken hun werkprocessen voor snelle kredietverstrekking aangepast en kunnen zij in principe binnen 2 á 3 weken een krediet verstrekken. Door deze versnelling en versoepeling van de bancaire leningen lijkt een deel van het acute probleem van het lokale MKB opgelost. Voor versnelling van liquiditeitssteun lijkt een overbruggingskrediet vanuit de gemeente niet meer noodzakelijk.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2020)

Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken voor de ingang van het raadhuis van Amstelveen op 24 april 2020


Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken: 'De ontwikkelingen gaan snel, maar dat hoort bij deze tijd. Wij zijn blij dat dit urgente probleem op deze manier lijkt te zijn opgelost door de banken. Het gaat erom dat we onze ondernemers kunnen helpen. Dat het nu met deze landelijke regeling lijkt te kunnen, is geweldig. Wij hebben goed contact met de banken en heb er alle vertrouwen in dat ondernemers er snel terecht kunnen voor een lening. Als dat niet het geval is, hoor ik het graag. Deze regeling is in ieder geval goed nieuws voor onze ondernemers die het moeilijk hebben.'

Horeca. Verwachting is dat niet alle ondernemers gebruik kunnen maken van de bancaire regelingen en dat met name de horeca tussen wal en schip valt. Voor deze sector werkt de gemeente momenteel een aanvullende regeling uit. Informatie over deze aanvullende regeling is vanaf vrijdag 24 april beschikbaar. De regeling staat digitaal open vanaf dinsdag 28 april en aanvragen kunnen vanaf 29 april 2020 in behandeling worden genomen. 'Inmiddels is het Rijk ook aan het nadenken over financiële steunmaatregelen en mogelijk een specifiek sectorpakket voor de horeca. Als dat er komt, passen we onze regeling daarop aan' - aldus wethouder Gordon.

Ondernemersloket. Vanaf vrijdag 24 april 2020 is het Amstelveense ondernemersloket open. Alle lokale  ondernemers met vragen kunnen daar terecht. Medewerkers van de gemeente kunnen hen van advies voorzien en werken samen met andere ondersteuningsfaciliteiten, zoals de kamer van koophandel en brancheverenigingen. Ondernemers met acute financiële nood kunnen algemene informatie over de ondernemersregelingen van het Rijk vinden op website www.amstelveen.nl/ondernemen. Met vragen kunnen ondernemers e-mailen naar: ondernemersloket@amstelveen.nl of bellen via 020-5404911.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.