Bijgewerkt: 2 december 2023

Financiering van 'Knoop Ouderkerkerlaan Amstelveen' is goedgekeurd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-07-2017

De Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de Gemeente Amstelveen hebben woensdag 7 juni 2017 overeenstemming bereikt over de financiering van het project 'Knoop Ouderkerkerlaan Amstelveen'. Met dit project worden verschillende onderdelen aangepakt. Het viaduct over de Beneluxbaan ter hoogte van de Ouderkerkerlaan wordt verbreed; er komen meer opstelvakken voor bijvoorbeeld afslaand verkeer, de verkeersregelinstallatie wordt verbeterd en er worden busstroken aangebracht. Daarnaast komt er een fietstunnel onder de toe- en afrit van de Beneluxbaan aan de zuidoostzijde en de overstapvoorzieningen voor bus en tram worden verbeterd. Deze oplossing draagt bij aan de doorstroming van het verkeer van en naar Amstelveen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de A9.De werkzaamheden staan gepland na maart 2019 het moment, dat tramlijn 51 buiten dienst wordt gesteld. Medio 2020 moet het project gereed zijn, zodat dit knooppunt in de periode 2020-2024 extra verkeer kan verwerken. In die periode is de toerit van de A9 ter hoogte van de Keizer Karelweg in de richting van en naar Holendrecht 4 jaar afgesloten, en de afrit 2 jaar. Het verkeer moet dan tijdelijk gebruik maken van de toe- en afrit bij de Burgemeester Boersweg.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer


De totale kosten van het project bedragen ongeveer € 10 miljoen. De bijdrage van de gemeente Amstelveen is vastgesteld op € 500.000. De gemeenteraad heeft in juli 2016 dit bedrag gereserveerd in de Kadernota 2017. De Vervoerregio Amsterdam en Rijkswaterstaat financieren de overige kosten. Wethouder verkeer Jeroen Brandes: 'Ik ben blij, dat we een akkoord hebben over de financiering van dit project. Dat is goed voor de doorstroming van het verkeer en met de fietstunnel maken we het voor de fietsers veiliger. Er wordt nog onderzocht, of we ook een overkapping kunnen realiseren voor de bus- en trampassagiers'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.