Bijgewerkt: 7 december 2023

Flexibele uitrol van betaald parkeren in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-03-2022

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 februari 2021 heeft de gemeenteraad de motie Flexibele uitrol betaald parkeren aangenomen.

Om bij de uitrol van betaald parkeren met vergunningen in de aangewezen gebieden flexibel om te gaan met eventuele additionele aangrenzende straten om door het waterbedeffect ontstane parkeeroverlast voor die inwoners snel op te lossen. En zo nodig in deze straten ook betaald parkeren met vergunningen in te voeren.
Deze additionele uitrol van betaald parkeren met vergunningen enkel te laten plaatsvinden bij een onafhankelijk vastgestelde structurele parkeerdruk van gemiddeld 85% of hoger in de betreffende straten, met als voorwaarde dat dit een onafgebroken gebied vormt van minimaal 40.000 m² met het dan bestaande betaald parkeergebied.
Alleen over te gaan tot invoering van betaald parkeren in additionele aansluitende straten bij nadrukkelijke vraag van en breed gebleken draagvlak onder betreffende bewoners, uitsluitend geldend voor de wijken: Elsrijk, Keizer Karelpark Noord en het Oude Dorp.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Floor Gordon (D66) wethouder Parkeren


Er zijn parkeerdrukmetingen uitgevoerd op 25 en 27 januari 2022 en op 8 en 10 februari 2022 om te kunnen bepalen of voldaan wordt aan het beleid. In de bijlage (pdf 5 pagina’s) kunt u de resultaten van deze parkeerdrukmeting vinden. Het aantal gebieden waar betaald parkeren met vergunning geldt wordt uitgebreid. 'Uit recente metingen blijkt dat de parkeerdruk in bepaalde wijken zo hoog is dat bewoners hun auto steeds moeilijker kwijt kunnen'- legt wethouder Floor Gordon uit.

Een aantal straten in Elsrijk en Keizer Karelpark Noord-West voldoen niet aan het vastgestelde beleid. Deze straten zullen ingeklemd worden door betaald parkeren. In deze straten géén betaald parkeren met vergunning invoeren is dan ook geen optie en zullen dus meegenomen worden bij de invoering betaald parkeren met vergunning.

Planning. De beoogde invoering van betaald parkeren met vergunning in Elsrijk is mei 2022. In juni 2022 volgen Keizer Karelpark Noord-West en Oude Dorp. Uw motie heeft ons geholpen de flexibiliteit te tonen aan inwoners en bedrijven met het oplossen van een parkeerprobleem dat door invoering van betaald parkeren elders door de gemeente is ontstaan.

Betaald parkeren met vergunning wordt daarom eind mei 2022 ingevoerd in Elsrijk. Het Oude Dorp en een deel van Keizer Karelpark Noord zijn volgens de planning in juni 2022 aan de beurt. De gemeenteraad had eerder al ingestemd met betaald parkeren in deze gebieden als de parkeerdruk daar aanleiding toe zou geven. 'Dat is nu het geval' - zegt wethouder Gordon.

Oranjebuurt en Kostverloren. Recent is de parkeerdruk ook gemeten in de Oranjebuurt en Kostverloren. Hieruit blijkt dat de parkeerdruk in de Oranjebuurt dusdanig is dat er een voorstel wordt voorbereid voor invoering van betaald parkeren met vergunning eind mei. Kostverloren voldoet nu nog niet, maar dat kan snel veranderen door de recente invoering van betaald parkeren in Kronenburg. Daarom wordt binnenkort opnieuw gemeten in Kostverloren.

Leefbare wijken. 'Het invoeren doen we voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in onze wijken. Bewoners en hun bezoekers moeten wat de gemeente betreft bij de woning kunnen parkeren. Als het te druk is kunnen bovendien onveilige situaties ontstaan door automobilisten die door de woonstraten rijden op zoek naar een gratis parkeerplek' -aldus Floor Gordon.

Olievlekwerking. Als gevolg van de invoering van betaald parkeren met vergunning in nieuwe gebieden kan ook sprake zijn van olievlekwerking aangrenzende wijken. 'Als er aanleiding is voor nieuwe metingen in deze gebieden zullen we dat doen. Als de parkeerdruk te hoog is kan ook daar betaald parkeren met vergunning worden ingevoerd' - zegt Floor Gordon (D66) wethouder Parkeren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.