Bijgewerkt: 2 maart 2024

Flitskoeriers moeten zich op bedrijventerrein vestigen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-02-2023

Het college van B en W van Amstelveen heeft een afwegingskader vastgesteld voor flitskoeriers. In het afwegingskader staat dat flitskoeriers zich moeten vestigen op bedrijventerreinen. De voorwaarden van het afwegingskader worden opgenomen in een paraplubestemmingsplan. De gemeente heeft een nieuw voorbereidingsbesluit genomen. Dit geeft de gemeente de tijd om een paraplubestemmingplan te maken met voorwaarden, waar flitskoeriers zich wel kunnen vestigen.

Flitsbezorgdiensten leveren snel producten vaak vanuit winkelruimte. Deze ruimte gebruiken ze als opslag en distributiepunt van waaruit bezorgers de producten bezorgen. Bij deze ‘dark stores’ kun je vaak niet naar binnen kijken en ze zijn niet open voor winkelend publiek om producten te kopen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)
Adam Elzakalai (VVD) wethouder Economische Zaken

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Economische Zaken: 'We zijn niet tegen flitsbezorgdiensten, maar in een winkelcentrum wil je geen dark stores. Je wilt dat daar levendigheid is en dat inwoners binnen kunnen lopen bij de winkels. Ook als die in een woonwijk ligt geeft dat problemen. Dark stores kunnen overlast veroorzaken voor inwoners die in buurt wonen onder andere door wachtende bezorgers, andere laad- en lostijden, andere openingstijden en daardoor geluidsoverlast. De veiligheid speelt eveneens mee in verband met de verkeersbewegingen. We vinden daarom onze bedrijventerreinen, waar ook andere distributiebedrijven zitten, geschikte locaties voor de flitsbezorgers.'

Om ervoor te zorgen dat flitsbezorgdiensten zich op locaties gaan vestigen die we als gemeente gewenst vinden hebben wij een afwegingskader opgesteld. In het afwegingskader staat op welke plekken flitsbezorgdiensten zich kunnen vestigen en onder welke voorwaarden. Het afwegingskader is opgesteld in overleg met de verschillende stakeholders. In het afwegingskader wordt aangegeven dat flitsbezorgdiensten vallen onder de bedrijvenbestemming post en koeriersdiensten. Dit betekent dat zij zich dienen te vestigen op bedrijventerreinen. Deze bedrijventerreinen zijn ingericht op laden en lossen, de vervoersbewegingen en het geluid. De voorwaarden van het afwegingskader zullen worden opgenomen in het paraplubestemmingsplan.

Om te komen tot het afwegingskader is gesproken met lokale stakeholders (Koninklijke Horeca Nederland, Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties, Midden- en Kleinbedrijf Amsterdam, Ondernemersvereniging Amstelveen), de flitskoeriers en met de raad in een raadsgesprek. De gemeenteraad besluit binnenkort over het afwegingskader.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.