Bijgewerkt: 2 december 2023

Fonds voor lokale journalistiek in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-02-2020

Om de lokale journalistiek in Amstelveen een impuls te geven wordt een fonds opgericht. Journalisten die een journalistieke productie willen maken kunnen een aanvraag doen bij het fonds. Een op te richten onafhankelijke mediaraad beoordeelt de aanvraag. Het College van B en W heeft dinsdag besloten over een voorstel aan de gemeenteraad over de opzet van het mediafonds en de mediaraad.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Media. Naast hem zit zijn adviseur Marit van der Riet beleidsmedewerkster Welzijn en Media van de gemeente Amstelveen


'Amstelveners hebben recht op te weten wat er in hun stad gebeurt. Hiervoor is lokale onderzoeksjournalistiek een goed middel. Een onafhankelijk mediafonds kan een belangrijke bijdrage leveren aan dit soort journalistiek' -zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Media.

De bedoeling is om de publieke informatievoorziening voor Amstelveners te ondersteunen en te faciliteren. Het instellen van een onafhankelijk mediafonds is aangekondigd in het collegeprogramma 2018-2022. De gemeenteraad heeft het college in oktober 2019 gevraagd een voorstel te maken. Het voorstel voor de inrichting van het mediafonds en de procedures voor het instellen van de mediaraad wordt naar verwachting op 26 februari 2020 in de commissie Burgers en Samenleving besproken. De werving voor de mediaraad begint na het besluit in de gemeenteraad. De mediaraad beoordeelt onafhankelijk de aanvragen voor journalistieke producties en adviseert het college. Het college toetst niet op inhoud, slechts of het voorstel voldoet aan de regels die zijn opgesteld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.