Bijgewerkt: 25 mei 2024

Fondsvorming tot reserves van 100 miljoen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
23-07-2011

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

De lokale overheid zou zich sterker moeten richten op fondsvorming om enerzijds de rente structureel op de begroting te kunnen inzetten en anderzijds tegenvallers beter te kunnen opvangen. Dit stellen de wethouders Jan Willem Groot (CDA) en Herbert Raat (VVD) in het Amstelveens Nieuwsblad

Hoewel de omvang van een fonds, dat ook een algemene reserve kan worden genoemd, arbitrair is, streven beide bestuurders naar een 'spaarpot' van zo'n 100 miljoen euro, waarvoor ze denken twee periodes als lid van het college nodig te hebben.

'Eerste substantiële bijdrage uit Landsbankteruggave'

Een eerste substantiële bijdrage voor fondsvorming kan komen van het gelden die terugkomen van de verliezen die geleden zijn door de IJslandse Landsbanki-affaire. Amstelveen verloor bijna 15 miljoen euro.

Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Met een kans van 60 tegen 40 procent wordt rekening gehouden met een bedrag van rond de 12 miljoen euro, dat zal worden terugbetaald. Hiervan is 3 miljoen reeds ingeboekt. Wethouder Herbert Raat (VVD) gaat uit van een fonds (algemene reserve) van zo'n 100 miljoen euro. „Maar natuurlijk kun je debatteren over 50, 100 of 150 miljoen."

„Met een algemene reserve van 100 miljoen euro en een rente van 4 tot 5 procent, is er jaarlijks structureel 4 tot 5 miljoen euro te besteden," rekent Raat voor. „Uit grondexploitatie, de koe met de gouden horens uit het verleden, zal het niet meer komen."

„Het is een kwestie van goed rentmeesterschap," vult collega Jan Willem Groot (CDA) aan. „Natuurlijk heeft een gemeente ook meevallers. Maar moetje een meevaller direct weer besteden? Wij vinden van niet."

Groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA)


Amstelveen neemt momenteel deel aan een aantal grote, financieel risicovolle projecten zoals de Amstelveenlijn en de Rijksweg A9. De bijdrage aan de eerstgenoemde is vastgesteld op 6 miljoen euro. Aan de tweede is de bijdrage onzeker. Daarover wordt momenteel onderhandeld met het ministerie van verkeer en vervoer.

Amstelveen heeft 100 miljoen toegezegd in de verwachting dat terug te verdienen uit gebiedsontwikkeling. Die kansen zijn gekeerd. Overigens heeft de gemeente in het verdere verleden altijd renteopbrengsten uit de algemene reserves structureel ingezet op de begroting. Nu deze reserves zijn geslonken, kan dat niet meer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.