Bijgewerkt: 25 mei 2024

Forumen, of forummen?

Nieuws -> Taal

Bron: Taalpost
20-06-2011

Het werkwoord forum(m)en, dat soms wordt gebruikt in de betekenis 'deelnemen aan een forum', wordt bij voorkeur met één m geschreven, maar de spelling forummen is ook te verdedigen. Evenzo is forummer ('deelnemer aan, gebruiker van een forum') mogelijk naast forumer.

De spelling forumen, zoals die in de grote Van Dale te vinden is, ligt het meest voor de hand. Bij vergelijkbare woorden als wasemen, stencilen, Bussumer en Ballumer wordt de slotmedeklinker van het grondwoord (wasem, stencil, Bussum, Ballum) ook niet verdubbeld. De reden daarvoor is dat de klemtoon op de eerste lettergreep ligt en de klinker in de tweede lettergreep als een toonloze e wordt uitgesproken. Volgens die regel zijn dus forumen en forumer correct.

Toch zijn forummen en forummer ook mogelijk, omdat bij deze woorden de u iets meer lijkt te worden uitgesproken als de u in dus. De woorden zijn dan te vergelijken met bijvoorbeeld batikken, krokussen, Hilversummer en Arnhemmer, waarin de desbetreffende klinkers niet als een stomme e worden uitgesproken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.