Bijgewerkt: 11 mei 2021

Fusie tussen welzijnsinstellingen mag

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
02-03-2006

Het college van B en W heeft besloten de fusie tussen de drie welzijnsinstellingen niet meer te ontraden, hetgeen het aanvankelijk wel deed.

Begin 2006 oordeelde het college dat het op grond van ontwikkelingen op het terrein van zorg en welzijn en in verband met te verwachten effecten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) niet opportuun was een besluit te nemen over vergaande samenwerking dan wel een fusie tussen de Stichting Welzijn Ouderen, Cardanus en het Algemeen Maatschappelijk Werk.

De instellingen werd „afgeraden onomkeerbare stappen" te nemen. Een en ander schoot de instellingen, die autonoom wensen te opereren, in het verkeerde keelgat. Overleg met wethouder W. Blok leidde ,,tot een nuancering." „Door een eventuele fusie niet meer te ontraden, doet het meer recht aan de eigen verantwoordelijkheid van de instellingen voor de bedrijfsvoering."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.