Bijgewerkt: 15 april 2024

Fusie bibliotheken stap dichterbij

Nieuws -> Regio

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
30-08-2007

De fusiebesprekingen tussen de bibliotheken van Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn zijn in een vergevorderd stadium. Alle partijen staan achter het huidige voorstel om de fusie per 1 januari 2008 in te laten gaan.

Bibliotheek Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De centrale Bibliotheek AmstelveenDe gemeenteraden van Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn hebben in het najaar van 2006 ingestemd met de uitbetaling van het subsidiebedrag van de bibliotheken aan een nieuw op te richten bibliotheekorganisatie.

In Aalsmeer en Uithoorn zijn de subsidiebedragen daartoe ook structureel verhoogd. Dit besluit heeft de weg vrijgemaakt voor verdere stappen. De bibliotheken hebben daarop het afgelopen halfjaar intensief samengewerkt om tot het huidige voorstel te komen. De missie en visie zijn geformuleerd en daarnaast zijn er inhoudelijk veel onderwerpen afgestemd zoals de organisatiestructuur, de medezeggenschap en de financiën.

Daarnaast hebben we veel tijd gestoken in de bestuursvorm, en de overdracht van het werkgeversschap,' aldus Els Verhagen, directeur van Bibliotheek Amstelveen. Het kader van de voorgenomen fusie wordt gevormd door het beleid van de lokale bibliotheken en hun ge­meenten, én de bibliotheekvernieuwing zoals geformuleerd door de provinciale en landelijke overheden en de vereniging van Openbare Bibliotheken.

Een belangrijke doelstelling van de fusie van de bibliotheken Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn vat zich samen in de slogan Vernieuwen door samenwerken.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.