Bijgewerkt: 23 juni 2024

G7-top 2023 in Hiroshima, Japan

Nieuws -> EU

Bron: Europese Raad
19-05-2023

De G7-top, georganiseerd door het Japanse G7-voorzitterschap van dit jaar, vindt plaats in de stad Hiroshima, Japan tussen 19-21 mei 2023. De EU wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

Opmerkingen van president Charles Michel voor de G7-top in Hiroshima: 'Het is goed om terug te zijn in Hiroshima. Een speciale dank aan premier Kishida voor het ontvangen van ons. Ik bezocht vorig jaar rond deze tijd het Vredesmonument en ik was ontroerd door het tragische verhaal van een overlevende die me vertelde hoe ze aan de terreur ontsnapte. Het is geen toeval dat we hier vandaag zijn. In Hiroshima. Waar bijna 80 jaar geleden een immense tragedie plaatsvond. Het herinnert ons eraan wat wij — als G7 — verdedigen. En waarom we het verdedigen.

Vrede en vrijheid. Omdat het is wat alle mensen het liefst willen. Wij zijn een Unie van waarden. En we zullen deze waarden verdedigen. Daarom staan we achter de bevolking van Oekraïne. Het Kremlin blijft het oorlogsvuur in Oekraïne aanwakkeren. In de EU werken we er hard aan om Oekraïne te geven wat het nodig heeft. Meer wapens. Meer munitie. En sneller. Dit zal cruciaal zijn voor het tegenoffensief. We hebben de bevolking van Oekraïne vanaf dag één bijgestaan met solidariteit en vastberadenheid. En we houden het vol zolang het nodig is. We zullen onze steun voor de inspanningen van Oekraïne voor duurzame vrede opnieuw bevestigen. Onze EU-steun voor de vredesformule van Zelensky. Elk geloofwaardig vredesplan moet verankerd zijn in de beginselen van het VN-Handvest. Territoriale soevereiniteit en totale integriteit. Eén ding is duidelijk: het is alleen aan Oekraïne om te beslissen wanneer onderhandelingen worden overwogen.Hier in Hiroshima stellen we opnieuw duidelijk dat de retoriek van Rusland onaanvaardbaar en onverantwoordelijk is. Vooral de nucleaire retoriek van Rusland. En we roepen op tot de roekeloze acties van Rusland rond de kerncentrale van Zaporizhzhia. Wat opzettelijk de veiligheid van een heel continent in gevaar brengt. De EU hecht ook veel belang aan nucleaire ontwapening, non-proliferatie en wapenbeheersing. We herbevestigen hier in Hiroshima onze volledige steun voor het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens.

We zullen Oekraïne blijven steunen met sterke militaire, politieke, humanitaire en financiële steun. De EU en haar lidstaten hebben al meer dan 70 miljard euro aan hulp aan Oekraïne verstrekt. De EU heeft ook ingrijpende maatregelen genomen om de militaire actie van Rusland te beteugelen. We zijn nu gefocust op het sluiten van de deur voor mazen in de wet. En Rusland blijven afsnijden van kritieke voorraden. We zullen de handel in Russische diamanten aan banden leggen. Russische diamanten zijn niet voor altijd en we zullen open en eerlijk uiteenzetten waarom deze sancties noodzakelijk en gerechtvaardigd zijn.

Russische propaganda is gebaseerd op leugens en samenzwering. We vechten terug met de feiten en cijfers. De Europese Unie bouwt ook aan sterke partnerschappen over de hele wereld. Vorig jaar hebben we nog 90 miljard euro uitgegeven aan wereldwijde ontwikkelingshulp en daarmee zijn de EU en haar lidstaten verreweg de grootste verstrekker van ontwikkelingshulp.

We werken ook samen met partners om wederzijds voordelige partnerschappen te smeden. Veel ontwikkelingslanden zijn in acute schulden terechtgekomen. Multilaterale ontwikkelingsbanken spelen niet alleen een sleutelrol op de klassieke gebieden van ontwikkeling en armoedebestrijding. Het is essentieel dat zij particulier kapitaal kunnen mobiliseren. In het bijzonder een breder scala van landen ondersteunen bij het aanpakken van zowel de klimaattransitie als de digitale transitie. Het werk van het G20-voorzitterschap om deze multilaterale ontwikkelingsbanken te hervormen is buitengewoon belangrijk. Ze moeten beter en meer doen.

Open handel is het Europese DNA. Daarom werken we aan de opbouw van een open, op regels gebaseerd multilateraal handelssysteem. Het is tijd om de hervormingen van directeur-generaal Ngozi te steunen en de WTO geschikt te maken voor haar doel en in staat om handelsgeschillen op te lossen. Ons doel moet zijn om te zorgen voor een wereldwijd gelijk speelveld. Het handelsbeleid speelt een sleutelrol bij het bevorderen van de groene en digitale transitie van onze partners. Mensenrechten en arbeidsomstandigheden.

Een stabiele en constructieve relatie met China is in ons wederzijds belang. De EU staat pal achter onze waarden. We zullen onze zorgen over mensenrechten blijven uiten, of het nu in Hongkong is; in Xinjiang of in Tibet. We tolereren geen inmenging in onze landen die onze democratische samenlevingen zou ondermijnen. We zullen onze belangen behartigen. Wij hebben belang bij stabiele economische betrekkingen. We willen niet ontkoppelen, maar risico's verminderen; om onze te grote afhankelijkheid te verminderen en te diversifiëren; oneerlijke praktijken aanpakken. Onze handelsrelatie opnieuw in evenwicht brengen is wat we moeten doen. En een echt gelijk speelveld creëren voor onze bedrijven en voor onze werknemers.

We moeten ons ook samen met China inzetten voor mondiale uitdagingen: klimaatverandering, behoud van natuurlijke hulpbronnen; biodiversiteit; houdbaarheid van de schuld. Gezien zijn rol in de internationale gemeenschap en de omvang van zijn economie heeft China een bijzondere verantwoordelijkheid in de wereld. Het moet volgens internationale regels spelen. En we roepen China op om druk uit te oefenen op Rusland om zijn militaire agressie te stoppen. Wat Taiwan betreft handhaven we ons One China-beleid. Geen eenzijdige wijziging van de status quo.

Ten slotte moeten we een mondiaal systeem bouwen waarin de macht eerlijker wordt verdeeld. En we moeten het samen doen. Hervorming van de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie zou be stappen in de goede richting. We hebben ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het multilaterale systeem resultaten kan boeken. Ik heb lang gepleit voor lidmaatschap van de Afrikaanse Unie in de G20. Ik ben dan ook heel blij dat we erin zijn geslaagd om het in onze ontwerpverklaring op te nemen.

Dames en heren, ik wil u nogmaals bedanken, beste mensen van Japan, premier Kishida, voor uw warme welkom in Hiroshima. Europa en Japan delen een sterke band: de pijnlijke herinnering aan de dood en vernietiging van wereldoorlogen. Daarom zijn we zo vastbesloten om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt. En daarom zullen de EU – en de G7 – de grondbeginselen van het VN-Handvest verdedigen. Voor meer rust. En voor meer welvaart. Bedankt.'

Op de top wil Japan laten zien dat de G7 vastbesloten is om militaire agressie, elke dreiging of het gebruik van kernwapens, evenals pogingen om de internationale orde omver te werpen, categorisch af te wijzen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.