Bijgewerkt: 7 december 2023

GL Eerst besluit en dan pas bouwen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
14-12-2006

De fractie van GroenLinks gaat niet akkoord met de voorgestelde procedure om met de bouw van Westwijk Zuidwest te beginnen alvorens de gemeenteraad daarover een besluit heeft genomen.

Voor de nieuwbouwwijk is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld dat vermoedelijk pas op 7 februari door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Ook moet de grondexploitatie en het bekostigingsbesluit nog worden goedgekeurd door de raad.

Sander Mager Amstelveen(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Sander Mager van GroenLinks-Amstelveen tijdens een actie in P60


Vooruitlopend op die besluitvorming wil de projectontwikkelaar toch alvast beginnen met de bouw, een standpunt waar het college geen moeite mee heeft ‘gezien de prioriteit die wij aan het realiseren van woningen toekennen.’


GroenLinks is het daar echter niet mee eens. ‘Voor onze fractie weegt zwaar dat het gemeentebestuur van Amstelveen nooit de indruk mag wekken procedures waar burgers hun rechten aan ontlenen onvoldoende recht te doen,’ schrijft fractievoorzitter Sander Mager in een brief aan B en W. ‘Onze fractie juicht uw daadkracht en die van de ontwikkelaar van harte toe. We hopen daar in de toekomst ook op andere terreinen de vruchten van te kunnen plukken.


Dat laat echter onverlet dat nimmer de indruk gewekt mag worden dat de zorgvuldigheid in het gedrang kán komen. Dat zou de functie van de raad, het imago van het college en het vertrouwen van burgers onnodig schaden.’


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.