Bijgewerkt: 31 maart 2023

Garantiesubsidie aan Schouwburg Amstelveen en Platform C

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-08-2020

Na maandenlange afwezigheid is het weer mogelijk om het theater te bezoeken. Schouwburg Amstelveen zet de start van het nieuwe seizoen luister bij met het evenement Het dak eraf! op de naastgelegen parkeergarage. Hiermee wil de instelling inwoners verleiden om weer een voorstelling te bezoeken. De schouwburg hoopt met het evenement, een nieuw marketingsysteem en noodzakelijke aanpassingen aan het entreegebied, een nieuw publiek te bereiken. De gemeente Amstelveen steunt de Schouwburg met een garantiesubsidie van € 38.450.

Door de onzekerheden rond de coronamaatregelen heeft de Schouwburg Amstelveen geen promotie kunnen maken voor het komende seizoen. Nu de programmering rond is, wil zij met het evenement Het dak eraf! het culturele aanbod alsnog kenbaar maken bij het publiek en het theaterseizoen openen op een bijzondere locatie, namelijk het dak van de naastgelegen parkeergarage. 'Een gevarieerd cultureel aanbod is juist in deze tijden dat Amstelveners minder op reis gaan en hun vrijetijdsbesteding dichterbij huis zoeken van groot belang voor de stad. Dit vernieuwende evenement, waarbij de schouwburg op creatieve wijze de schade door de coronacrisis teniet wil doen, juichen wij toe. De tijd is veranderd en voorstellingen worden niet alleen meer binnen de muren van het theater aangeboden' -aldus Herbert Raat wethouder (VVD) Cultuur.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2020)

Vlnr.: José Haverman directeur van Schouwburg Amstelveen, wethouder Herbert Raat, Niels Batenburg hoofd bedrijfstechniek van de schouwburg en Fleur Albers (beleidsadviseur cultuur Amstelveen) op het dak van het gebouw van de parkeergarage


Maar er is meer nodig om nieuw en breder publiek te trekken en te behouden. Daarom wil de schouwburg investeren in een nieuw marketingsysteem, het Smart Marketing Platform. Hiermee krijgt de instelling meer inzicht in haar bezoekers, zodat zij het publiek beter leert begrijpen, bereiken en van dienst kan zijn. Verder zijn er voor de anderhalvemetersamenleving aanpassingen nodig aan het entreegebied. Schouwburg Amstelveen wil haar publiek daarmee het vertrouwen geven dat theaterbezoek weer verantwoord is en maakt het bezoek dan ook zo aangenaam mogelijk.

Door de coronacrisis zijn de inkomsten uit kaartverkoop, horeca en verhuur bij de schouwburg weggevallen. Daarnaast is lang onzekerheid geweest over de programmering voor het nieuwe theaterseizoen. Hierdoor kon geen brochure met voorstellingen worden uitgebracht en komt de kaartverkoop nu pas op gang. Ook voor komend seizoen staat de instelling voor (financiële) uitdagingen. Door de anderhalve meter maatregel is de capaciteit van de schouwburg met 70 procent gedaald.

Het evenement vindt, onder voorbehoud van de benodigde vergunning, plaats van 1 tot 6 september 2020. Er staan zowel middagvoorstellingen voor kinderen als avondvoorstellingen voor jongeren en volwassenen gepland.

Garantiesubsidie voor Platform C vanwege coronacrisis. Door de coronamaatregelen is Platform C Amstelveen in nog zwaarder weer terechtgekomen. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen en het aanbod coronabestendig te maken, vraagt Platform C om aanvullende gemeentelijke ondersteuning. Het college is bereid een garantiesubsidie te verstrekken van 270.000 euro. Voorwaarde is dat er voor 1 oktober 2020 een overtuigend toekomstplan ligt.

Platform C heeft vanaf de sluiting op 16 maart tot nu toe al het mogelijke gedaan om zo veel mogelijk activiteiten online doorgang te laten vinden. Voor klassikale lessen en cursussen was dat uiteraard niet mogelijk. Ook werden landelijke regelingen optimaal benut om de schade te beperken. 'De aanvraag van Platform C past binnen het streven van de gemeente om een zo breed mogelijk cultureel aanbod te behouden, om coronaschade te verzachten en om organisaties coronabestendig te maken. We hechten waarde aan het voortbestaan van Platform C. Cultuuronderwijs is belangrijk voor de creativiteit en ontwikkeling van onze kinderen' - zegt Herbert Raat wethouder Cultuur.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Cultuurcomplex Platform C-Amstelveen aan het Stadsplein 97 - 99


Beperkingen. Door de coronacrisis is de instelling geconfronteerd met de beperkingen van de huidige bedrijfsvoering op het gebied van IT, administratie, marketing en het gebouw. Platform C vraagt de gemeente om een subsidie voor het ontstane exploitatieverlies als gevolg van corona én voor noodzakelijke investeringen om voortaan coronabestendig te kunnen aanbieden. Platform C bevindt zich sinds 2019 in een financieel lastige situatie. Daarom heeft de gemeente begin dit jaar onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de financiële weerbaarheid van de instelling en of het aanbod aansluit bij de inwoners. Hierop heeft de gemeenteraad op 1 juli 2020 een extra subsidie van 350.000 euro toegekend. Hierbij zijn de negatieve gevolgen door de coronacrisis niet meegenomen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de toekenning van de garantiesubsidie van 270.000 euro.

Garantiesubsidie? Is een subsidie, waarbij de aanvrager zich zal (blijven) inspannen het toegekende bedrag of een gedeelte ervan langs andere wegen te verkrijgen of niet te gebruiken. Slechts indien dat niet mogelijk blijkt, gaat de gemeente over tot vaststelling van (het gedeelte van) de garantiesubsidie (dat niet door aanvrager zelf gedekt kon worden). De garantiesubsidie is een complementaire maatregel en moet gezien worden als een aanvulling op de noodmaatregelen die door rijk en provincie zijn gefaciliteerd. Voordat een garantiesubsidie kan worden verleend dient aanvrager eerst, voor zover mogelijk en indien van toepassing, een beroep hebben gedaan op andere voorzieningen dan wel zelf alles in het werk hebben gesteld om de uitgaven te verlagen dan wel op te schorten of inkomsten naar voren te halen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.