Bijgewerkt: 1 februari 2023

Geboorteakte van Amstelveen in het Museum Jan van der Togt

Nieuws -> Informatief

Bron: Museum Jan van der Togt
16-05-2017

Een ochtend, 618 jaar geleden. De Amstel schittert in het vroege licht. Koen van Oosterwijk kijkt uit over het land en haalt diep adem. Hij wordt door Graaf Aelbrecht benoemd tot de allereerste Ambachtsheer van de Ambachtsheerlijkheid Amstelreveen. We schrijven 25 mei 1399, de geboorte van onze stad. Misschien heeft u het al gehoord: van deze gebeurtenis bestaat een 618 jaar oude perkamenten akte. Binnenkort wordt het historische document overgebracht naar Museum Jan van der Togt, waar het voor de duur van vier dagen in een speciale klimaatvitrine voor iedereen te zien zal zijn.

Foto Amstelveen
(Bron Bron OSeveno/Wikipedia - 2017)

Het wapen van Coenraad Cuser (ca. 1325 - voorjaar 1407), heer van Oosterwijk, Amstelveen, Sloten, Osdorp en Schoterbosch, rentmeester 1354 en baljuw (de benaming voor de ambtenaar die tijdens het ancien régime (het huis Bourbon) de vorst vertegenwoordigde in landelijke gebieden en in sommige gevallen in steden) van Amstelland 1368 en 1370 en van Rijnland 1380 en 1383, ambachtsheer van Amstelveen, houtvester van Holland 1397, kastelein van Teilingen 1400, raad van hertog Albrecht, verbannen 1403


Wij willen de akte samen met u onthullen. Wij nodigen u daartoe uit op dinsdag 23 mei 2017 in de Huiskamer van Amstelveen, op het Raadhuis. We staan dan kort stil bij de geschiedenis en herkomst van de akte. Daarna wandelen we gezamenlijk naar Museum Jan van der Togt voor de officiële en feestelijke onthulling.

Al 618 jaar maken mensen Amstelveen. Daar kunnen we trots op zijn. Waar een gemeenschap zijn wortels terugvindt is het van belang deze te koesteren en de verbinding met vandaag en morgen vorm te geven. Voor huidige én toekomstige Amstelveners, voor zowel hen die nog jong zijn, als voor hen die hier pas wonen, ook vanuit verre oorden. Wij kijken uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet, Mirjam van ’t Veld burgemeester

Onthulling: dinsdag 23 mei 2017 16.30 uur (inloop 16.00 uur), Huiskamer van Amstelveen, Raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1. Expositie: van donderdag 25 mei 2017 tot en met zondag 28 mei 2017 in Museum Jan van der Togt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.