Bijgewerkt: 26 maart 2023

Gebruik van lachgas op verschillende locaties in Amstelveen is verboden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-05-2021

In Amstelveen is het verboden om lachgas te gebruiken op verschillende locaties. Dat heeft burgemeester Tjapko Poppens besloten. Lachgas leidt vaak tot overlast en zwerfvuil in de openbare ruimte (lege ballonnen en patronen).

Het verbod om lachgas te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of voor dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich hebben betreft een aantal ‘hotspots’ waar regelmatig overlast plaatsvindt door gebruikers van lachgas. Volgens burgemeester Tjapko Poppens wordt lachgas door veel mensen gezien als een relatief onschuldig middel: 'Behalve dat lachgas wel degelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, leidt het gebruik vaak tot overlast door vervelend gedrag en troep op bijvoorbeeld speelweiden en plaatsen waar jonge kinderen komen.' Met het locatieverbod kunnen politie en handhavers van de gemeente optreden tegen overlastgevende situaties.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Het gaat om onderstaande gebieden: Het Stadshart (het gebied gelegen tussen Keizer Karelweg en de Van Heuven Goedhartlaan; het gebied rond de Stroombaan; De jongerenontmoetingsplaatsen (JOP’s) op de Laan Nieuwer Amstel, Oranjebaan, Schweitzerlaan en de Zetterij; alle jeugd- en kinderspeelplaatsen, speelvijvers, speelweiden, sportvelden en zandbakken en (school)pleinen in het gebied bij de Landtong en Kringloop tussen Groenhof en de Bovenkerkerpolder.

Landelijk verbod. Het verbod op het gebruik van lachgas op specifieke locaties loopt vooruit op het algehele landelijke verbod op het gebruik van lachgas voor recreatief gebruik dat in voorbereiding is. Nu het locatieverbod is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), kunnen gemeente en politie al optreden tegen de overlast. Op het overtreden van het verbod staan boetes. Het verbod geldt voor zes maanden.

Lachgas of nitro, is een chemische verbinding, een stikstofoxide met de formule N 2O. Bij kamertemperatuur is het een kleurloos, niet-ontvlambaar gas, met een lichte metaalachtige geur en smaak. Bij hogere temperaturen is lachgas een krachtige oxidator, vergelijkbaar met moleculaire zuurstof.

Lachgas heeft belangrijke medische toepassingen, vooral in de chirurgie en de tandheelkunde, vanwege de verdovende en pijnstillende werking. De volksnaam 'lachgas', bedacht door Sir Humphry Davy, is te danken aan de euforische effecten bij het inhaleren ervan, een eigenschap die heeft geleid tot het recreatieve gebruik ervan als dissociatief anestheticum. Het staat op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie, de veiligste en meest doeltreffende geneesmiddelen die in een gezondheidsstelsel nodig zijn. Het wordt ook gebruikt als oxidatiemiddel in raketvoortstuwingsmiddelen, en in de autosport om het vermogen van motoren te verhogen. Lees ook: Lachgas: wat doet het?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.