Bijgewerkt: 25 juli 2024

Gedupeerde vutters voeren actie

Nieuws -> Informatief

Bron: FNV Bondgenoten
21-11-2012

Gedupeerde vutters en FNV Bondgenoten voeren op 22 november 2012 actie bij de rechtbank in Breda voor het dichten van het inkomensgat, ontstaan door de verschuiving van de ingangsdatum voor AOW.

De vakbond voert die dag een rechtszaak tegen de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Nederlandse staat, om compensatie af te dwingen voor de ruim 200.000 mensen die gedupeerd zijn of worden door de aanpassing in de AOW-wetgeving.

'Wie op de 31e van de maand jarig is, heeft gewoon vette pech'

FNV Bondgenoten is ontevreden met de aanpassing die de overheid in de AOW deed. Willem Banning, bestuurder bij FNV Bondgenoten: "Voorheen kreeg iedereen AOW vanaf de eerste dag van de maand, waarin hij of zij 65 jaar werd. Vanaf 1 april dit jaar wordt de AOW pas uitbetaald vanaf de 65e verjaardag. Wie aan het eind van de maand jarig is, heeft dus gewoon vette pech en kan tussen de 700 en 1400 euro AOW mislopen. Dat is discriminatie op basis van geboortedatum."

vut Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

In de VUT, of toch niet?


Dit inkomensgat heeft de overheid gerepareerd voor mensen met een WW-, WIA/WAO- of bijstandsuitkering, maar voor mensen met een vut- of vroegpensioenuitkering heeft de overheid dit niet gedaan. Banning: "De overheid heeft dus willens en wetens geweigerd om deze groep zelf te compenseren, en heeft ook nagelaten om de werkgevers/pensioenfondsen te verplichten om dit inkomensgat te repareren."

FNV Bondgenoten vindt dit een ongelijke behandeling van groepen burgers. Het is een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur, omdat de overheid de regels tijdens het spel heeft veranderd zonder mensen de mogelijkheid te geven zich hierop voor te bereiden. Banning: "Veel mensen zitten een maand zonder inkomen. Ondertussen maken zij die maand wel gewoon kosten. En leven van de AOW is sowieso al niet makkelijk."

VUT?

Vervroegde uittreding (VUT) is in Nederland een regeling die vervroegd stoppen met werken mogelijk maakt door een uitkering gedurende de periode van het stoppen met werken tot de leeftijd waarop een AOW-uitkering en aanvullend pensioen ingaat.

De werkgever en/of de werknemers betalen de uitkeringen van de ex-werknemers die op dat moment in de VUT zitten. De werknemer heeft geen profijt van de regeling als hij voor de VUT-leeftijd vertrekt, of na de VUT-leeftijd blijft werken, en ook niet als de regeling tussentijds wordt afgeschaft.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.