Bijgewerkt: 25 juli 2024

Gedwongen huis verkopen via internet

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
23-11-2012

Particulieren kunnen straks bij de gedwongen verkoop van een huis een bod doen via internet. Daarmee wordt de kans kleiner dat huizen (ver) beneden de marktwaarde worden verkocht en krijgen particulieren op de veiling meer mogelijkheden. Dit staat in een wetsvoorstel dat minister Opstelten bij de Tweede Kamer heeft ingediend.

Het zijn vooral handelaren die de markt beheersen en in veel gevallen de prijs laag houden. Banken lijden verlies en de huiseigenaar blijft, omdat hij uit de opbrengst van de veiling de hypotheekschuld niet kan aflossen, achter met een restschuld. De minister wil dat veranderen.

De notaris bepaalt via welke website kopers kunnen bieden. Een internetveiling moet veilig, toegankelijk en betrouwbaar zijn. Bieders mogen de gang van zaken niet manipuleren en back-ups moeten voorkomen dat veilinggegevens verloren gaan. Verder moeten belangstellenden het aanbod van te veilen huizen makkelijk kunnen bekijken. Pas als iemand wil gaan bieden, wordt hij verplicht zich te registreren. Daarna worden de biedingen ingevoerd.

flat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Een woning te koop. Bestaande koopwoningen zijn bijna 8 procent goedkoper geworden, dan jaar eerder (cijfers november 2012 CBS)


Digitale bieders kunnen de veiling in de zaal volgen. Er wordt precies vastgelegd wie wanneer welk bod heeft uitgebracht. In de zaal zijn de elektronische biedingen zichtbaar. De internetveiling kan gelijktijdig met een veiling in de zaal plaatsvinden, maar ook zelfstandig.

De notaris controleert via een internetapplicatie of het biedingsproces ordelijk verloopt en of iedereen die een bod wil uitbrengen gelijke kans krijgt. De voorbereiding van de internetveiling wijkt niet af van de fysieke veiling, zoals informatieverstrekking aan schuldenaar en kopers en tijdige aankondiging van de veiling.

Om de positie van particulier kopers te verbeteren, wordt bezichtiging van een woning vóór de veiling eenvoudiger. Nu weten kopers vaak niet wat zij bij aankoop zullen aantreffen. Straks worden, zodra de bank overgaat tot executie van het pand, de huiseigenaar of de huurder verplicht mee te werken aan bezichtiging.

Een ander obstakel is onbekendheid met eventuele huurders in een op een veiling gekocht pand. Dat schrikt particuliere kopers af. Daarom moet vóór de veiling duidelijk zijn, of een woning in verhuurde staat verkocht wordt en zo ja, op welke termijn de huurders het pand verlaten. De bank wordt daar verantwoordelijk voor. Een huurder krijgt volgens de nieuwe regeling maximaal drie maanden de tijd om de woning te ontruimen in plaats van maximaal een jaar, zoals nu.

Momenteel is bij schade aan de woning na de veilingverkoop maar vóór de inschrijving in het kadaster het risico voor de particuliere koper. Velen willen dat risico niet nemen. Een onroerendgoedhandelaar doet dat makkelijker, omdat hij een eventueel verlies op een woning kan verrekenen met de prijs van andere woningen die hij aankoopt, of bezit. De veilingkoper wordt beter beschermd, omdat hij pas na de inschrijving het risico draagt. Voorwaarde is, dat hij aantoont waar de schade is toegebracht. Dit kan bijvoorbeeld met behulp foto’s, genomen tijdens de bezichtiging.

Gedwongen verkoop?

Een gedwongen onderhandse verkoop, of onderhandse executie is een gedwongen verkoop van een onroerend goed, door de hypotheekhouder, of schuldeiser indien de schuldenaar niet aan zijn, of haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

De executiewaarde is het bedrag (de waarde) van een goed, dat dit object bij gedwongen verkoop naar verwachting zal opbrengen en wordt vastgesteld door taxatie. Deze waarde ligt per definitie lager, dan de nieuwwaarde van het goed.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.