Bijgewerkt: 3 december 2022

'Geef om vrijheid': collecte van Amnesty International

Nieuws -> Informatief

Bron: Amnesty International
31-01-2009

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2009 voor de zevende keer een landelijke collecte. Deze zal plaatsvinden van 8 februari tot en met 14 februari 2009.

Na de eerste succesvolle zes jaren, waarbij in 2008 circa 18.000 vrijwilligers langs de deuren gingen en ruim 1,6 miljoen euro werd opgehaald, zullen zo’n 23.000 collectanten dit jaar steun gaan vragen voor het werk van Amnesty. In Amstelveen was de opbrengst bijna 12.000 euro in 2008.

Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. Amnesty zet zich in voor de vrijlating van gewetensgevangenen, eerlijke processen voor alle politieke gevangenen, afschaffing van de doodstraf en beëindiging van martelingen, politieke moorden en ‘verdwijningen’. Ook vrij zijn van discriminatie is een mensenrecht waar Amnesty voor strijdt.

Amnesty Amstelveen
(Amnesty International - 2009)

De flyer van de Amnesty collecte


Waarom collecteren?

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Om die reden ontvangt de organisatie geen geld van de overheid of van politieke groeperingen. Met bijdragen van leden en door giften, zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt.

Amnesty International in 2009

Amnesty International organiseert campagnes waarin een thema of land centraal staan. Met zo'n grootschalige actie wordt geprobeerd verbeteringen in de mensenrechtensituatie te realiseren en om het bewustzijn over onderwerpen die iedereen aangaan te vergroten.

Amnesty voert in 2009 onder meer een campagne tegen geweld tegen vrouwen in verschillende landen. In de tweede helft van het jaar wordt gestart met een grote campagne voor sociaal-economische rechten. Het streven hierbij is tot een geheel nieuwe benadering van de armoedeproblematiek te komen. Een benadering vanuit de mensenrechten. Daarnaast zal de campagne zich richten op concrete thema’s als moedersterfte en gedwongen huisuitzettingen.

Achtergrond mensenrechten

Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Politieke gevangenen krijgen vaak oneerlijke processen. Nog steeds worden mensen ter dood veroordeeld (in 60 landen) en daadwerkelijk geëxecuteerd (1252 mensen in 24 landen in 2007), en in vele landen kun je vanwege een afwijkende mening in de gevangenis belanden.

Ook kunt u kijken: www.amnestyamstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.