Bijgewerkt: 28 juni 2022

Geen eindtoets van leerlingen in groep 8 in 2020

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
18-03-2020

Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen. Daarom heeft minister Slob besloten dat leraren dit jaar geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep 8.

'We vragen op dit moment heel veel van het onderwijspersoneel. Ik heb erg veel bewondering voor al die leraren en schoolleiders die zich met al hun creativiteit inzetten voor onderwijs aan kinderen die thuis zitten. Dat heeft nu prioriteit voor scholen. Ik vraag hier ieders begrip voor,' zegt minister Slob.

Foto Amstelveen
(Foto Valerie Kuypers/MOCW - 2018)

drs. Arie Slob (ChristenUnie) minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media


Schooladvies van leraar. De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken van de leraar al het schooladvies voor de middelbare school gekregen. Dat advies is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van de kinderen over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is altijd al leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen instappen op de middelbare school.

Voortgezet onderwijs. Minister Slob heeft aan basisscholen gevraagd om in samenwerking met middelbare scholen leerlingen uit groep 8 zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Daarnaast zal op de middelbare school in het nieuwe schooljaar goed gekeken worden of kinderen op de juiste plek zitten. Daar zal minister Slob nadere afspraken over maken met het voortgezet onderwijs.

Het basisonderwijs in Nederland is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar in het reguliere onderwijs. Hoewel het basisonderwijs gevolgd kan worden vanaf 4 jaar, is pas vanaf de vijfde verjaardag het kind leerplichtig. Een school waar basisonderwijs wordt aangeboden, heet een basisschool. De basisschool bestaat sinds de Wet op het Basisonderwijs uit 1985.

Groep 8 is het achtste en laatste leerjaar van de basisschool. Naast topografie van de wereld en Engels krijgen de leerlingen de geschiedenis van de 20ste Eeuw als lesstof. Dit zijn over het algemeen kinderen van 11, 12 en 13 jaar. Wettelijk gezien kunnen kinderen tot hun 14de op de basisschool blijven. Deze groep staat voor een groot deel in het teken om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.