Bijgewerkt: 24 juli 2024

Geen extra Kaagbaan komt op Schiphol

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Airport
02-07-2024

Schiphol verwelkomende vorig jaar het besluit van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (IenW) om de reservering van een parallelle Kaagbaan op te heffen. Schiphol had dit zelf ook al aangekondigd in haar 8-puntenplan om de luchtvaart stiller, schoner en beter te maken. Sindsdien heeft er een consultatie plaatsgevonden om betrokkenen de kans te geven om op dit besluit van het ministerie van IenW te reageren. Omdat er hieruit geen nieuwe argumenten zijn ingebracht, is het besluit aan het parlement voorgelegd. Sinds vandaag (1 juli 2024) is hiermee de reservering definitief opgeheven. Dat is positief voor omwonenden van Schiphol.

Al meer dan 20 jaar is grond gereserveerd voor een eventuele parallelle Kaagbaan en dat legt een onnodige druk op de schaarse ruimte in de omgeving. Onderzoek uit 2019 toont aan dat een tweede Kaagbaan de hinder niet doet afnemen, maar slechts verplaatst. Daarnaast vindt Schiphol een extra baan ongewenst. Schiphol vroeg de Rijksoverheid om de ruimtelijke reservering op te heffen. Stiller, schoner en beter Schiphol. Dit verzoek stond ook in het vorig jaar gepresenteerde acht-punten-plan van Schiphol om stiller, schoner en beter te worden. Naast dat Schiphol geen extra start- en landingsbaan wil, bestaat dat plan uit het weren van privéjets, een nachtsluiting, het weren van de meest lawaaiige toestellen en het investeren van maximaal 10 miljoen per jaar tot 2030 in een Omgevingsfonds.

Omgevingsfonds. Voor dit Omgevingsfonds geldt dat de eerste stappen zijn gezet in de oprichting hiervan. Het wordt hiermee de opvolger van de Stichting Leefomgeving Schiphol. In de aankomende periode wordt de organisatie verder vormgegeven en krijgt het een onafhankelijk bestuur en een Raad van Toezicht. Royal Schiphol Group zal voorzitter worden van deze Raad van Toezicht.

Het overkoepelende doel van het Omgevingsfonds is het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving van Schiphol. Vooral in de gebieden waar sprake is van zware geluidsbelasting en hinderbeperkende maatregelen in de lucht onvoldoende effect hebben. Met het Omgevingsfonds worden specifieke landzijdige maatregelen gefinancieerd, zoals gebiedsontwikkeling, maar ook wordt geïnvesteerd in onderzoek naar innovatieve en technologische ontwikkelingen die een positief effect hebben op de leefbaarheid. Naar verwachting is het Omgevingsfonds in 2025 actief.

De Kaagbaan (06 in noordoostelijke richting, 24 zuidwestelijk) is een start- en landingsbaan van luchthaven Schiphol. Hij ligt ten zuiden van de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan, en ten westen van de Aalsmeerbaan. De Kaagbaan loopt van zuidwest naar noordoost (060° - 240°). Hij is 45 meter breed en 3.490 meter lang en werd in gebruik genomen in 1960.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.