Bijgewerkt: 5 december 2022

Geen groei in passagiers en vluchten op Schiphol in 2008

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Group
04-01-2008

Vorig jaar hebben 47,8 miljoen passagiers gebruik gemaakt van Schiphol; 3,7% meer dan in het jaar ervoor. Het aantal vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer (lijn- en chartervluchten) nam met 3,0% toe tot ca. 436.000 en het vrachtvervoer met 5,5% tot ruim 1,6 miljoen ton. Deze cijfers maakte president-directeur Gerlach Cerfontaine van Schiphol Group vanmiddag (4 januari 2008) bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van de luchthaven.

Dit jaar verwacht Schiphol geen of nauwelijks groei in het aantal passagiers en vluchten. Het vrachtvervoer zal nog wel groeien, met naar verwachting 4%. Reden voor de verwachte nulgroei in passagiers en vliegtuigbewegingen is de invoering op 1 juli van de vliegbelasting (ecotax). De heer Cerfontaine kondigde aan dat Schiphol Group net als de organisatie van luchtvaartmaatschappijen in Nederland (BARIN) tegen de invoering van deze belasting in beroep gaat.

"Schiphol zal in 2008 op het gebied van passagiers en vliegtuigbewegingen marktaandeel verliezen ten opzichte van de andere grote luchthavens in Europa. Dat is een slechte zaak. Slecht voor de concurrentiepositie van de luchthaven als mainport. Slecht voor de werkgelegenheid op Schiphol en in de regio en voor het toerisme van en naar Nederland. En slecht voor het milieu, omdat je kunt zien aankomen dat veel mensen zullen uitwijken naar luchthavens buiten Nederland," aldus Cerfontaine.

Schiphol torens Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Verkeertorens op Schiphol, waaruit de opstijgende en landende vliegtuigen worden begeleid


Hij meldde dat Schiphol Group begin van dit jaar een klimaatplan zal publiceren. "Daarin zullen we aangeven hoe wij willen bereiken dat Schiphol voor wat betreft onze eigen activiteiten in 2012 CO2 neutraal zal zijn. Daarnaast willen we dat in 2020 20% van alle energie die op Schiphol wordt gebruikt duurzaam geproduceerd zal zijn en dat de CO2 emissies van alle andere activiteiten op het terrein in 2020 30% lager zullen liggen dan in 1990. Een ambitieuze doelstelling, maar wel in onze ogen een haalbare," aldus Cerfontaine.

Investeringen

Schiphol Group zal in 2008 ruim € 550 miljoen gaan investeren in uitbreiding en verbetering van de voorzieningen op de luchthavens die tot het bedrijf behoren; fors meer dan in 2007. Het grootste deel daarvan zal gestoken worden in verbetering en uitbreiding van de basisvoorzieningen op Amsterdam Airport Schiphol.

De bagageverwerking is daar een belangrijk onderdeel van. Daar gaat Schiphol Group dit jaar ruim € 100 miljoen in investeren. Ook in security en brandveiligheid zal opnieuw veel worden geïnvesteerd. Daarnaast zal onder meer worden geïnvesteerd in nieuwe en al lopende vastgoedprojecten, in de herinrichting van Lounge 3 en in groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan.

Alderstafel

De heer Cerfontaine noemde het positief dat aan de Alderstafel, het overleg tussen luchtvaartsector en omgeving over de groeimogelijkheden van Schiphol op korte en middellange termijn, vorig jaar overeenstemming is bereikt dat Schiphol mag doorgroeien tot 480.000 vliegtuigbewegingen in 2010, en dat het kabinet dit advies heeft overgenomen. "Daarmee is in ieder geval voor de komende drie jaar zekerheid ontstaan dat we niet tegen de krappe grenzen van de geluidregels voor Schiphol zullen aanlopen."

In het najaar van 2007 is de volgende fase van het Aldersoverleg gestart. Die gaat over de groeimogelijkheden van Schiphol op middellange termijn, tot 2018/2020. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2008 moet duidelijk zijn of overeenstemming mogelijk is met de regio en de omgeving over de verdere groei van Schiphol op middellange termijn. "Dat wordt nog een heel lastig traject. We zullen ons er constructief in opstellen."

Cerfontaine zei te hopen dat de regering in de nieuwe luchtvaartnota die dit jaar zal verschijnen, ook duidelijkheid schept over de groeimogelijkheden op andere luchthavens in Nederland. "Want het kan niet zo zijn dat aan ons wordt gevraagd een selectiviteitsbeleid te voeren en bepaalde segmenten van het verkeer en vervoer van Schiphol te verplaatsen naar andere luchthavens, terwijl er op die andere luchthavens geen mogelijkheden voor groei zijn," aldus de president-directeur van Schiphol Group.

Hij zei dat Schiphol Group bereid is om 10.000 niet-mainport gebonden vluchten van Schiphol over te hevelen naar Lelystad Airport, zodra alle procedures daarvoor zijn afgerond, en ook bereid is om daarvoor in Lelystad Airport te investeren. Schiphol Group is een exploitant van luchthavens die als missie heeft om duurzame waarde te creëren voor haar stakeholders door het ontwikkelen van AirportCities en het positioneren van Amsterdam Airport Schiphol als de meest toonaangevende AirportCity. De onderneming heeft de ambitie om een van de meest toonaangevende luchthavenondernemingen ter wereld te zijn.

Schiphol Group is eigenaar en exploitant van Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam Airport en Lelystad Airport en bezit 51% van de aandelen in Eindhoven Airport. Buiten Nederland neemt de onderneming via Schiphol USA Inc. deel in JFKIAT dat Terminal 4 op John F. Kennedy Airport bij New York exploiteert, en heeft het een belang in Brisbane Airport Corporation, exploitant van de luchthaven van Brisbane in Australië.

Website: Schiphol GroupAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.