Bijgewerkt: 7 februari 2023

Geen houtoven meer in de pizzeria in de Dorpsstraat van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-10-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving meldt aan de leden van de gemeenteraad van Amstelveen, dat de pizzeria in de Dorpsstraat Gusto world of pizza moet stoppen met het gebruik van hun houtoven:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

De afgelopen maanden bent u meerdere keren geïnformeerd over de situatie bij Gusto  world of pizza aan de Dorpsstraat 84 te Amstelveen. Op 16 juni 2017 heb ik gemeld, dat de situatie rondom de afvoerpijp niet acceptabel is. Ondanks een handhavingstraject, waarin maatwerkvoorschriften zijn opgelegd, is de situatie niet verbeterd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving


Het dilemma is nu, of we kiezen voor aanvullende maatwerkvoorschriften, die mogelijk opnieuw niet tot het gewenste resultaat leiden, met als gevolg dat de overlast voortduurt. Of dat we in het belang van de omwonenden de structurele overlast op korte termijn kunnen beëindigen. Gezien alle stappen die reeds gezet zijn, heb ik er geen vertrouwen meer in dat aanvullende maatregelen een oplossing bieden. Daarom is besloten om de ondernemer van de pizzeria te sommeren te stoppen met het gebruik van de houtoven, binnen zes weken. Dit gebeurt niet per direct, omdat op grond van vaste rechtspraak een redelijke begunstigingstermijn moet worden gehanteerd.

Uiteraard is deze beslissing ingrijpend voor de ondernemer. Ondanks zijn inspanningen verbetert de situatie echter niet. Daarom zal er deze week een aanschrijving verstuurd worden, waarin staat dat de rookgas-, roet- en geuroverlast binnen zes weken na aanschrijving van de ondernemer moet worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau. Indien de ondernemer nog steeds houtstook wenst toe te passen, dan kan dit slechts door:

-afgezogen dampen en gassen naar de buitenlucht twee meter boven het hoogste punt in een straal van 25 meter uit te stoten;

-EN deze door een doelmatige ontgeuringsinstallatie te leiden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De gas- en rook afvoerpijp van de houtoven van restaurant Gusto World Of Pizza steekt net boven het terras uit, bij een van de woningen aan Tempelhof in het Oude Dorp te Amstelveen in juli 2017


De ondernemer kan de houtstook ook staken en de oven elektrisch, of met gas verwarmen. In dat geval voldoet hij aan de last, maar dient hij altijd nog de geurhinder te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Zoals aan u gemeld in de brief van 13 september 2017 heb ik de GGD gevraagd onderzoek uit te laten voeren naar een causaal verband tussen de gezondheidsklachten van omwonenden en de pizzeria. De GGD concludeert, net zoals wij, dat er sprake is van een onwenselijke situatie met mogelijke gevolgen voor de gezondheid, maar dat het causaal verband niet valt aan te tonen. Dit vormt onvoldoende grondslag om bestuurlijk op te treden. Die is er wel op basis van de structurele overlast en het niet voldoen aan het vereiste van het beperken van geurhinder tot een aanvaardbaar niveau (artikel 3.132 Activiteitenbesluit en artikel 3.103 Activiteitenregeling).

Ik hoop, dat er in de toekomst een structurele oplossing gevonden wordt die recht doet aan de belangen van omwonenden en de  ondernemer.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat wethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.