Bijgewerkt: 16 juni 2024

Geen huurverhoging boven inflatie zonder overleg

Nieuws -> Informatief

Bron: Woonbond
31-08-2013

Verhuurders die hun huurders per 1 juli 2013 extra huurverhogingspercentages hebben gevraagd zonder zich daarbij aan de Overlegwet te houden, kunnen worden gedwongen de huurverhoging terug te draaien. Dat blijkt uit recente vonnissen van zowel de rechter als de Huurcommissie.

Zowel de rechter als de huurcommissie heeft verhuurders die weigerden met hun huurdersorganisatie te overleggen over de extra huurverhogingen per 1 juli in het ongelijk gesteld. Woonbonddirecteur Ronald Papings preekt van een mooi succes. ‘Het is goed, dat deze verhuurders zijn af gestraft. Hopelijk, dat ze hiervan leren!’

Verhuurders die ervoor kiezen een inkomensafhankelijke huurverhoging te vragen, kiezen voor een beleidswijziging. De Overlegwet schrijft voor, dat de huurdersorganisatie daarover op zijn minst schriftelijk moet worden geïnformeerd. En als een huurdersorganisatie vervolgens om overleg vraagt, is de verhuurder verplicht daaraan tegemoet te komen. Doet hij dat niet, dan kan de huurdersorganisatie een zaak aanspannen bij de rechter, of de huurcommissie om het nieuwe beleid te laten opschorten tot het overleg wel heeft plaatsgevonden.

huur Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)Bewonerscommissie Parkflat uit Weert stapte naar de rechter voor een oordeel over het door verhuurder ASR afwijzen van overleg over de extra huurverhoging(en). Drie andere huurdersorganisaties stapten naar huurcommissie. In alle gevallen werd geoordeeld, dat het kunnen kiezen voor extra , al dan niet inkomensafhankelijke, huurverhogingspercentages moet worden beschouwd als een beleidswijziging en dat de verhuurder daarover met de huurdersorganisatie moet overleggen. Wijst de verhuurder een verzoek daartoe af , dan is er sprake van ‘een schending door de verhuurder van een verplichting die voortvloeit uit de WOHV waardoor de huurdersorganisatie is benadeeld.

De verhuurders, waarover de huurcommissie zich heeft uitgesproken zijn de woningcorporaties Arcade en Portaal en de institutionele belegger Vesteda. Deze verhuurders meenden, dat ze de uitvoering van het rijksbeleid - en daarmee hun eigen beleid - continueerden en dat daarom het overleg en advies kon worden overgeslagen, wat dus een misvatting is. De huurcommis ie bepaalde, dat het beleid van Vesteda wordt opgeschort tot het verzuim is hersteld, terwijl dat van Arcade pas later mag ingaan met (opnieuw) inachtneming van de wettelijke termijnen, bijvoorbeeld voor het aanzeggen van de huurverhoging. Ook bij Portaal kan de huurverhoging pas in augustus ingaan.

Het nieuwe huurbeleid

Dit jaar mochten verhuurders hun huurders per 1 juli zowel me t een huurverhoging van meer dan de inflatie confronteren met een extra inkomensafhankelijke percentages van 0,5% en 2,5%.  Legio verhuurders heb ben van die mogelijkheid gebruik gemaakt, zonder het advies van hun huurders organisatie daarover te vragen, of hen zelf maar te informeren over de ophanden zijnde beleidswijziging.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.