Bijgewerkt: 15 april 2024

Geen loden waterleidingen in gemeentelijke gebouwen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-01-2020

Amstelveense scholen en kinderdagverblijven in gemeentelijk eigendom en de grootste deel van de corporatiewoningen zijn vrij van loden waterleidingen – meldt burgemeester Poppens aan de leden van de gemeenteraad van Amstelveen op 28 januari 2020:

'Geachte raad,

Vorig jaar bleek in een aantal Tuindorpen in Amsterdam-Noord sprake van een te hoge concentratie lood in het drinkwater. Daarnaast publiceerde de Gezondheidsraad in november 2019 een rapport over lood in drinkwater. Hieruit blijkt dat loden waterleidingen gevaarlijker voor de volksgezondheid zijn dan aanvankelijk gedacht, met name voor jonge kinderen (https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2019/11/06/loodinname-via-kraanwater ). Voor de gemeente Amsterdam is dit reden geweest om de GGD-Amsterdam opdracht te geven om onderzoek te gaan doen naar loodwaardes in drinkwater op locaties, waar veel kinderen bijeenkomen, zoals scholen en kinderdagverblijven. Het gaat hierbij om gebouwen van voor 1960.

In reactie op bovenstaande, heeft het college B en W van Amstelveen uitgezocht wat de stand van zaken is met betrekking tot loden waterleidingen in gemeentelijke school- en kinderdagverblijfgebouwen. Hieruit blijkt dat in elk gebouw van de gemeente Amstelveen, in het kader van het waterleidingbesluit, een legionella-risico analyse is uitgevoerd, waarbij alle waterleidingen in kaart zijn gebracht en jaarlijks worden gecontroleerd. Bij deze controles, maar ook bij verbouwingen en/of onderhoudswerkzaamheden zijn er geen loden waterleidingen meer aangetroffen. Hierdoor is met redelijke zekerheid te stellen dat scholen en kinderdagverblijven in gemeentelijke beheer/eigendom vrij zijn van loden waterleidingen.Met betrekking tot woningen in bezit van woningbouwcorporaties is het college nagegaan of deze problematiek ook daar speelt . Van Woonzorg is de bevestiging ontvangen dat deze woningen geen loden leidingen hebben. De studentenwoningen op Uilenstede en de woningen van Omnia zijn gebouwd na 1960. De woningen van Eigen Haard zijn voor een klein deel gebouwd vóór 1960. Betreffende deze woningen voert Eigen Haard momenteel onderzoek uit. Zodra daar meer informatie over beschikbaar is, zullen wij u nader informeren. Hiernaast geeft het college de GGD-Amsterdam opdracht om te adviseren inzake het vóór­ komen van loden waterleidingen bij scholen/kinderdagverblijven en woningen, voor zover deze in particulier bezit zijn en gebouwd zijn voor 1960. In de komende dagen zullen wij in overleg met de GGD-Amsterdam de communicatie met bewoners nader afstemmen.'

Blootstelling aan lood is schadelijk voor de gezondheid. In Nederland is de blootstelling aan lood de afgelopen decennia sterk gedaald, vooral door de afname van lood in benzine. Rond de eeuwwisseling hebben drinkwaterbedrijven op grote schaal de loden leidingen buiten de woning vervangen, waardoor ook het loodgehalte in kraanwater is teruggedrongen.

Het Nederlandse kraanwater is over het algemeen van hoge kwaliteit en veilig om te drinken. Een beperkt deel van de bevolking heeft echter nog te maken met hoge blootstelling aan lood via het kraanwater uit loden binnenleidingen en loopt daardoor gezondheidsrisico's. Lees verder het rapport van de Gezondheidsraad: Loodinname via kraanwater. Gezondheidsrisico's voor specifieke groepen (pdf 36 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.