Bijgewerkt: 4 maart 2024

Geen woningbouw bij Frans ter Gastlaan en Eyckenstein

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-02-2010

Wijziging invulling voorzieningenstroken Westwijk.

De invulling van een Programma van Eisen uit 2005 voor de voorzieningenstroken in Westwijk is door de realiteit achterhaald. Dit is voor B en W aanleiding geweest om de invulling op 23 februari 2010 te actualiseren. Onderwijsvoorzieningen komen nu geconcentreerd in Westwijk Zuidwest. Hierdoor is meer ruimte ontstaan in Westwijk Zuidoost.

Dit betekent ook, dat de eerder geplande meergeneratiewoningen in de omgeving Frans ter Gastlaan in de voorzieningenstrook Zuidoost kunnen komen. Bij de Frans ter Gastlaan hoeft daardoor niet gebouwd. Ook heeft het college besloten Eyckenstein te laten vervallen als woningbouwlocatie. Deze starterswoningen kunnen elders in de nieuwbouw van Westwijk komen. De Uitwerkingsplannen voor Zuidoost en Zuidwest bieden voldoende mogelijkheid voor deze categorie woningen.


Grotere kaart weergeven Eyckenstein


Wethouder Ruimte, bouwen en wonen Remco Pols: “Ik denk dat we met een nieuwe invulling van de voorzieningenstroken diverse doelen kunnen dienen. We kunnen de woningbouwlocaties aan de Frans ter Gastlaan en Eyckenstein – in overeenstemming met de door omwonenden geuite wens – laten vervallen. Ook komt de school in Zuidwest en niet in Zuidoost. Dat is beter voor de school. Bovendien is dit gunstig ter voorkoming van parkeeroverlast in de wijk.”

Wethouder Onderwijs Dolf Veenboer: “Ik vind het fantastisch dat we nu in Westwijk Zuidwest op een centrale, goed bereikbare plek in de wijk de (basis)scholen kunnen realiseren die nodig zijn voor vervanging van tijdelijke scholen en daarbij de toevoeging van nieuwe lokalen om te voorzien in de scholenbehoefte in de wijk.”

Ook is in Zuidwest in het aangepaste programma ruimte voor een sportzaal ter vervanging van de huidige sportzaal bij Westwijk centrum. Hiermee komt ruimte vrij voor de uitbreiding van het centrum van Westwijk. Daarnaast komen er in de voorzieningenstrook diverse vormen van kinderopvang, zoals naschoolse opvang, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en tenslotte een kerkgebouw.

Door het optimaal benutten van de centrale voorzieningenstrook in Zuidwest, is in Zuidoost minder ruimte nodig voor voorzieningen dan eerder was voorzien. In Zuidoost is ruimte gereserveerd voor medische praktijkruimten en een apotheek. Die kunnen aansluitend op het in aanbouw zijnde Zonnehuis worden gerealiseerd. Ook meergeneratiewoningen kunnen een plek vinden op of nabij de voorzieningenstrook in Westwijk Zuidoost.

Aanleiding tot herziening van de invulling waren de volgende wijzigingen. Het jongerencentrum en de speelplek komen aan de Zetterij in plaats van in de voorzieningenstrook Zuidoost. Ook was er niet voldoende behoefte aan een wijkservicepunt voor ouderen en een 24-uurs steunpunt in Westwijk. De leerlingenprognoses moesten voor Westwijk juist omhoog worden bijgesteld waardoor meer lokalen nodig bleken dan eerder gedacht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.