Bijgewerkt: 26 juni 2022

Gefaseerde overgang naar IBAN nummers

Nieuws -> Informatief

Bron: OveropIBAN
28-08-2012

Achtergrond van de overgang op IBAN (International Bank Account Number) is, dat Europa op weg is naar een gezamenlijke betaalmarkt (SEPA: Single Euro Payments Area). Naast de omzetting van het huidige rekeningnummer naar IBAN worden ook betaalmiddelen als overschrijvingen en incasso’s aangepast.

Als bedrijven niet binnen uiterlijk anderhalf jaar hun administratie, software en bedrijfsvoering hierop hebben aangepast, kunnen zij straks geen gebruik meer maken van het girale betalingsverkeer.

VNO –NCW en MKB Nederland adviseren ondernemers dan ook om dit jaar, en liefst deze zomer, een inventarisatie te maken van de gevolgen van IBAN voor het bedrijf en welke acties nodig zijn om op tijd klaar te zijn. Ook is het van belang om indien nodig tijdig de ondersteuning van banken en softwareleveranciers in te schakelen. Op http://www.overopiban.nl/ is voor bedrijven en organisaties een checklist te vinden met de te nemen acties.

De IBAN-migratie wordt in Nederland begeleid door het NFS. In het Nationaal Forum SEPA-Migratie zitten vertegenwoordigers van banken, bedrijven, consumenten, overheden, softwareleveranciers en andere organisaties. Zij maken afspraken over de migratie van de Nederlandse betaalmarkt.

iban Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Screenshot van de overopiban applicatie op een smartphone. Het rekeningnummer is een willekeurige cijferreeks, dus het gegenereerde IBAN nummer is ook een niet bestaande rekeningnummer geworden


Acceptgiro: aanpassing aan gebruik IBAN, uitfasering uiterlijk 2019

Het gebruik van de (papieren) acceptgiro is de afgelopen jaren sterk afgenomen, onder meer doordat steeds meer acceptgiro’s elektronisch worden afgehandeld. Ook zijn er (digitale) alternatieven op de markt. Niettemin voorziet de acceptgiro nog altijd in een duidelijke maatschappelijke behoefte.

Daarom zal de acceptgiro, evenals de overschrijving en de incasso, aangepast worden aan de nieuwe Europese (SEPA-)standaarden. Op deze manier kan de acceptgiro straks ook met het (langere) rekeningnummer IBAN worden gebruikt.

Het NFS verwacht, dat de papieren acceptgiro tot uiterlijk 1 januari 2019 nodig zal blijven. Voor die tijd worden er voor gebruikers aanvaardbare alternatieven ontwikkeld. Het NFS zal periodiek het gebruik, de kosten en de maatschappelijke behoefte van de acceptgiro monitoren.

Wat is mijn IBAN nummer?

Met de IBAN BIC Check vindt u van een Nederlands rekeningnummer de bijbehorende IBAN en BIC. U vult bij de IBAN BIC Check simpelweg een rekeningnummer in, vervolgens verschijnen het IBAN en de BIC in beeld.

Ook werden gratis overopIBAN-apps voor de smartphones ontwikkeld: voor iPhone voor Android en voor Windows Phone. Het IBAN van een Nederlands rekeningnummer bestaat uit 18 tekens (cijfers en letters) en het rekeningnummer komt er altijd in voor. Bijvoorbeeld: NL11RABO0123456786Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.