Bijgewerkt: 3 december 2023

Gehandicapten te lang wachten op hulpmiddelen

Nieuws -> Gemeente

Bron: VVD-Amstelveen
08-05-2007

Als Amstelveense gehandicapten langer moeten wachten dan drie weken voordat hun aanvraag behandeld wordt, dan is hun aanvraag automatisch toegekend. Dit stelt de VVD voor als de wachttijd niet drastisch omlaag gaat op korte termijn.

Gehandicapten moeten nu acht weken wachten voordat hun aanvragen voor voorzieningen als beenheffers voor rolstoelen, drempelhulpen en verhoogde toiletbrillen in behandeling worden genomen, dit blijkt uit de eerste kwartaalrapportage over de uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Amstelveen.

Achtergrond

De VVD vindt de lange wachttijd onacceptabel. Namens de VVD-fractie heeft, Herbert Raat , woordvoerder zorg vorig jaar al vragen gesteld over de situatie. De wachttijd bedroeg toen nog vijf weken. Het college van B&W gaf in de beantwoording aan om te streven naar een wachttijd van drie weken.

Dit is niet gelukt, sterker nog de wachttijd is alleen maar toegenomen. Het college van B&W geeft onder meer als reden aan voor de hogere wachttijd dat het minder makkelijk was om personeel te vinden en een stijging van de aanvragen.

Voorstel

De VVD is zich bewust dat de invoering van de WMO en het invoeren van een klantvriendelijker methode tijd kost. Maar de tijd is nu gekomen dat de aanvragen van gehandicapten op afzienbare termijn, binnen drie weken, in behandeling worden genomen. Daarom zal de VVD in de commissie vergadering van B&S van 14 mei 2007 aankondigen dat dit het tweede kwartaal van 2007 geregeld moet zijn.

Mochten gehandicapten hierna toch langer moeten wachten dan zal de VVD de gemeenteraad voorstellen dat na drie weken wachttijd, de aanvraag als toegekend kan worden beschouwd.

Met deze maatregel zijn gehandicapten minder de dupe van de vertraging bij de gemeente.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.