Bijgewerkt: 3 juli 2022

Gekraakte pand in Amstelveen onder de aandacht van het college

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-06-2018

Het College B en W van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over het gekraakte pand in Amstelveen:

'Geachte raad,

Hierbij ontvangt u een brief van de driehoek (Politie, Openbaar Ministerie, gemeente). In deze geven we u een toelichting. Locoburgemeester Herbert Raat staat in nauw contact met burgemeester Bas Eenhoorn, die nu in het buitenland verblijft. Samen bepalen zij de te ondernemen acties. Gisteren (5 juni 2018) heeft Herbert Raat gesproken met de krakers. Op basis van zijn bevoegdheden, ontleend aan artikel 172 van de Gemeentewet, heeft de locoburgemeester zijn zorgen rond deze kraak gedeeld met de driehoek in een gesprek gisterenmiddag. De driehoek overlegt over het vervolg, zoals u kunt lezen in bijgevoegde brief.

Foto Amstelveen
(Foto AmstelveenZ - 2018)

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving met teamchef Eric Aldewereld van de politie Amstelveen in gesprek met Khalid Jone een asielzoeker uit Sudan, de woordvoerder van de groep We are here op 5 juni 2018 in het gekraakte pand aan de Meester G. Groen van Prinstererlaan 114


Het gekraakte pand staat midden in een woonwijk, waar gezinnen wonen en kinderen naar school gaan. Zolang de krakers in het pand verblijven, houdt de politie verscherpt toezicht en zet de gemeente extra handhavers in. De bewoners worden hierover vandaag per brief geïnformeerd. Wij hebben onze organisatie opdracht gegeven om eigenaren van andere leegstaande panden in Amstelveen direct te benaderen met de vraag om zo spoedig mogelijk anti-kraak bewoning te regelen. Dit om te voorkomen dat de krakersgroep een ander pand in Amstelveen uitkiest.

Hoogachtend, burgemeester en wethouder van de gemeente Amstelveen, de secretaris drs. H.H. Winthorst, de burgemeester, drs. H.B. EenhoornAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.