Bijgewerkt: 29 juni 2022

Geld voor afsluiting Oude Dorp naar voetbalvereniging

Nieuws -> Gemeente

Bron: VVD-fractie Amstelveen
10-06-2009

De VVD-fractie Amstelveen wil, dat plannen om straten af te sluiten en parkeerplaatsen op te heffen in het Oude Dorp in Amstelveen van tafel gaan. Het geld wat hiermee bespaard wordt kan naar voetbalvereniging RKAVIC (€ 150.000).

De ambtelijke verkeersplannen voor het Oude Dorp in Amstelveen zijn slecht nieuws voor de ondernemers en hun klanten. Bij ondernemers is over de plannen de nodige onrust ontstaan. Als de plannen doorgaan verdwijnt de charme van het economisch vitale Oude Dorp en ontstaat er een saaie woonbuurt.

De VVD is tegen de afsluiting van de Stationsstraat, het opheffen van parkeerplaatsen en het eenrichtingsverkeer maken van de Dorpsstraat. Kennelijk heeft de gemeenteraad vorig jaar teveel geld beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke maatregelen (ruim € 500.000).  Gevolg van het veel te hoge budget is dat er ambtelijke plannen gemaakt worden enkel en alleen omdat het budget op moet.

Voetbalvereniging RKAVIC

Ondertussen is er geen geld volgens het gemeentebestuur om de voetbalvelden van RKAVIC op te knappen. RKAVIC heeft ruim 800 leden. Zo staat een belangrijke vereniging in onze stad in de kou. Politiek is keuzes maken. Wij kiezen ervoor om € 150.000 uit het budget voor het Oude Dorp te halen en te besteden aan de club. Bij de zogenaamde Kadernota, waarin we beslissen welke zaken we in de begroting voor 2010 willen hebben, zullen we daar samen met iedere partij dit wil steunen een voorstel voor doen.

Het gemeentebestuur heeft de ondernemers en de VVD al toegezegd om de Stationsstraat niet af te sluiten, het opheffen van parkeerplaatsen en eenrichtingsverkeer kunnen wat ons betreft ook van tafel. Verder kunnen we bezuinigen op inhuur van de externe projectleider van het Oude Dorp. De € 150.000 voor RKAVIC is dan meer dan beschikbaar. Geld dat we goed kunnen gebruiken voor de breedtesport in onze stad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.