Bijgewerkt: 27 februari 2024

Geluidshinder door het Dekmantel Festival is alleen maar erger geworden

Nieuws -> Amsterdamse Bos

Bron: Amstelveenweb
05-08-2018

De dag van de opening van het festivalterrein op het Land van Bosse vond plaats op 7 juli 2011 in het Amsterdamse Bos in Amstelveen. Het Land van Bosse is een 10 hectare groot grasveld en kan evenementen tot 20.000 bezoekers herbergen. De naam van het evenemententerrein Bosse is afkomstig van een boer uit Aalsmeer met de daar veel voorkomende naam Bosse, die zijn koeien hier in vroegere tijden losliet. De dieren konden daar grazen en ook de landingsbaan die destijds van gras was, onderhouden. In het verleden was dit veld namelijk een noodlandingsbaan voor Schiphol, maar afgezien van een paar proeflandingen in de jaren 1930 werd deze nooit meer gebruikt als landingsbaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het Land van Bosse in juli 2011


Enkele familieleden van boer Bosse werden ook uitgenodigd voor de openingsceremonie en zo is de link gelegd tussen het verleden met vandaag. Het toen verlaten veld is de laatste jaren drastisch gewijzigd, want het veranderde van een stil natuurgebied naar een rumoerig festivalterrein. Tijdens een festival wordt het veld in beslag genomen door feestgangers die enorme geluidsoverlast veroorzaken in het dichtbevolkte Amstelveen en in delen van Amsterdam. In het verleden werd door verschillende lokale politieke partijen geprobeerd bij het stadsbestuur van Amstelveen om stappen te ondernemen, dat op dit terrein nooit meer festivals georganiseerd mogen worden, maar zonder enig resultaat.

Tijdens een festival mogen de DJ’s geluid produceren tot 75 db en voor de bastonen tot 85 db, maar als van 5 kilometer afstand bijvoorbeeld in Westwijk de bewoners meer dan 70 decibel meten, dan rijst de vraag: hoe is dat mogelijk? Dat is alleen mogelijk als bij de bron minstens 100 decibel wordt geproduceerd. 'De gemeente hanteert en controleert de in het beleid vastgestelde normen ten aanzien van de geluidsproductie. Deze zijn dus volgens haar de afgelopen weekenden niet overschreden'- volgens een bericht uit 2015.

Hoe de ambtenaren de geluidsproductie meten is voor de omwonenden onduidelijk en luidt hun conclusie dat de metingen niet correct volgens de geldende richtlijnen zijn uitgevoerd. De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen was al in 2016, evenals andere fracties uit de gemeenteraad ontstemd over de geluidshinder die de muziek van het Dekmantel Festival veroorzaakte voor de Amstelveense bevolking.

De fractie van de ChristenUnie schreef: 'Gelet op de geluidshinder die dit festival heeft gehad voor de Amstelveense bevolking, vindt de fractie van de ChristenUnie een verhouding van een bedrag aan leges van ca. € 6.000,- en een financiële omzet van het festival van ca. € 1 tot 1 ½ miljoen of meer in geen verhouding tot elkaar staan. De fractie van de ChristenUnie wil daarom van het college weten, of het juist is, dat de organisatie van het festival ca. € 6.000 aan leges aan de gemeente is verschuldigd om het festival in het Amsterdamse Bos te mogen realiseren en of het college dit een redelijk bedrag vindt gelet op de facilitering door de gemeente om het festival in het Amsterdamse Bos te kunnen organiseren en de gevolgen daarvan voor de Amstelveense bevolking'.De geluidshinder in augustus 2018 die door het Dekmantel Festival wordt veroorzaakt, is alleen maar erger geworden. De organisatoren meldden op hun website : 'In 2018 maken we plaats voor hedendaagse smaakmakers en aanstormend talent, zonder de erfenis en wortels van de dansmuziek uit het oog te verliezen. Zoals onze meest doorgewinterde bezoekers weten, zullen er heel wat te ontdekken zijn. In die geest blijven we het Dekmantelfestival stap voor stap en van jaar tot jaar versnellen. We hebben gezien wat er kan gebeuren als we allemaal in nieuwe richtingen divergeren; als afwijkende ideeën tot nieuwe vormen van inspiratie leiden.' Mooie woorden, met veel te veel kabaal als resultaat….

Het gemeentebestuur van Amstelveen zal nu eindelijk eens radicaal moeten ingrijpen, want de organisatoren betalen een belachelijk laag bedrag en ze veroorzaken een enorme overlast. Het bedrag aan leges dat de festivalorganisatie aan de gemeente Amstelveen moet betalen om het festival in het Amsterdamse Bos te mogen houden is ongeveer € 6.000. Met tickets van
€ 43- € 17,50 per persoon is het een goudmijn voor de organisatie en een nachtmerrie voor de bewoners van Amstelveen drie dagen lang. Laat de gemeente de hoogte van de leges met minstens 200% verhogen, wat misschien resulteert dat de organisatoren naar een verlaten terrein moeten vertrekken, waar alleen hun eigen gehoorzenuwen beschadigd kunnen worden!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.