Bijgewerkt: 12 mei 2021

Gemeente en Cobra- financiele relaties

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
03-11-2005

De lokale overheid en het Cobra Museum onderhandelen momenteel over de ontvlechting van de innige financiële relatie tussen beide.

Er moet onder meer een oplossing worden gevonden voor het grootonderhoud waarvoor nimmer een reservering is gemaakt. Deze krant schreef er begin oktober over. Andere consequentie is dat Cobra, in de ogen van de gemeente, zelf sponsors zal moeten werven om de middelen voor kunstaankopen op niveau te houden.

Een geldlening (ƒ17,4 miljoen) van de gemeente aan Cobra tegen 7 procent is aan het einde van zijn (tienjarige) looptijd (Cobra kreeg de rentelasten, 1,2 miljoen per jaar, gesubsidieerd) en moet worden omgezet in een investeringssubsidie. Daar horen voorwaarden bij, die ,,de continuïteit in de exploitatie van het gebouw waarborgen."

Als de stichting Cobra zou omvallen, mag het niet zo zijn dat het gebouw verloren gaat voor de gemeenschap. Anderzijds is de consequentie dat Cobra het gebouw niet als onderpand kan gebruiken voor het verkrijgen van financiële middelen. Verder heeft Cobra bij de start van de exploitatie een bedrag van 3 miljoen gulden bij de gemeente belegd voor tien jaar tegen 7 procent rente.

De opbrengst was bedoeld voor kunstaankopen. Bij een veilige belegging is de huidige rente niet hoger dan 4 procent. De lokale overheid wil dat dit gat door Cobra via sponsoring wordt gedicht.

Tenslotte blijkt uit een brief van wethouder P. Regouin (financiën, GroenLinks aan de leden van de commissie algemeen bestuur en middelen dat het Cobra Museum bankiert bij de lokale overheid. De museumstichting stort en neemt geregeld bedragen op bij de gemeente. De lokale overheid dient als tussenpersoon voor de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

De bancaire functie heeft de gemeente destijds op zich genomen in het kader van belegging van sponsorgelden en elders gekweekte rente (over de door de gemeente voor de dekking van exploitatiekosten beschikbaar gestelde afkoopsom van destijds twintig miljoen gulden).
Over de saldi wordt een marktconforme rente door de gemeente vergoed.

,,Deze verkrijgt derhalve, afgezien van wat administratie, voor-noch nadeel uit deze handelingen." Inmiddels is de gemeente van mening dat deze bancaire activiteiten niet tot haar kerntaken horen en ,,in principe door een bakinstelling kunnen worden uitgeoefend." Cobra en de gemeente voeren overleg om een en ander te beëindigen.

door Henk Godthelp


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.