Bijgewerkt: 18 september 2021

Gemeente Amstelveen stroomlijnt sponsoring

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-01-2010

De gemeente Amstelveen gaat het sponsoren van projecten met een publiek belang aantrekkelijker maken voor het lokale bedrijfsleven. Met het nieuwe sponsorbeleid wil de gemeente zowel intern als extern een beter overzicht bieden van alle gesponsorde activiteiten waar de gemeente een rol in speelt.

Dit moet ‘overvraging’ van sponsoring richting bedrijven voorkomen. Bovendien kan het bedrijfsleven hiermee een betere keuze maken uit de aangeboden publieke initiatieven. Het nieuwe sponsorbeleid is op 5 januari 2010 behandeld door het college van B en W. Het voorstel gaat ter kennisgeving naar de commissie Algemeen Bestuur en Middelen van 21 januari.

wethouder Groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Wethouder Jan-Willem Groot is blij met deze stap: 'De gemeente vindt het belangrijk om een goede relatie op te bouwen en te behouden met haar lokale bedrijfsleven. Daar hoort ook helderheid van beleid en het vereenvoudigen van procedures bij. Met deze aanpak benadert de gemeente het bedrijfsleven veel gerichter en biedt haar een eenduidige sponsorkeuze door de clustering van informatie'


Sponsoring vertaalt zich niet alleen in het inzetten van geld maar kan zich ook uiten in het leveren van capaciteit of goederen. Bedrijven kunnen hun bijdragen leveren in verschillende vormen: meedenken, meedoen en meefinancieren. In 2009 hebben bedrijfsleven en lokale overheid succesvol samengewerkt in grootschalige evenementen zoals het Japan festival en het Diwali festival.

Deze professionaliseringsslag past binnen de gemeentelijke ambitie om transparanter te werken, het niveau van dienstverlening te verhogen en de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid te optimaliseren. In het algemeen  worden sponsorinitiatieven per project opgepakt en met het bedrijfsleven besproken.

Dit kan leiden tot een ‘overvraag’ die averechts werkt. De gemeente Amstelveen heeft op basis van ervaringen besloten haar sponsorbeleid onder de loep te nemen en verbeterpunten voor te stellen en te implementeren. Ook voor instellingen biedt het nieuwe sponsorbeleid meerwaarde. Voor onderwijs-, welzijns- en culturele instellingen kan de gemeente in sommige situaties als intermediair optreden en partijen aan elkaar koppelen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.