Bijgewerkt: 18 september 2021

Gemeente Amstelveen wil warmtenet in Noorder Legmeerpolder

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-01-2010

Als het aan de gemeente Amstelveen ligt, wordt er dit jaar nog een haalbaarheidsonderzoek verricht naar een warmtenet voor de Noorder Legmeerpolder. Het college van B en W wil met het onderzoek inzicht in de (financiële) mogelijkheden van regionale uitwisseling van warmte en koude tussen de glastuinbouw en toekomstige woningbouw.


Grotere kaart weergevenDe Noorder-Legmeerpolder van de Legmeerdijk gefotografeerd

Warmtenet moet een duurzame en betaalbare warmtevoorziening worden waar overschotwarmte van bedrijven wordt geleverd aan woningen en andersom koude terug worden gepompt naar de (glas)tuinbouw. De regionale economie wordt hiermee verder gestimuleerd en de (inter)nationale concurrentiepositie van de glastuin- en sierteeltsectoren verbeterd. Door de aanleg van het warmtenet investeren tuinbouwondernemers zelf in een duurzame bedrijfsvoering en energiearme technologieën.

Tegelijkertijd wordt een slag gemaakt in de energiebesparende ambities en CO2-reductie van de regio. De gemeente Amstelveen zet in op de meest ambitieuze en duurzame koers: een regionaal warmtenet dat kwalitatieve en kwantitatieve groeimogelijkheden voor de langere termijn biedt.

De ambitie is om regionale initiatieven op dit project te laten aanhaken. Bij deze keuze kunnen technieken als geothermische bronnen, hoge temperatuur opslag (HTO) en Bio-Warmtekrachtkoppeling worden toegepast.

Regionale win-win

Wethouder Groot van Economische Zaken en Milieu kijkt uit naar de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek: “dit plan moet een win-win worden voor alle partijen. Dan krijgen ondernemers in de sierteelt- en tuinbouwsectoren een betere basis om hun concurrentiepositie te versterken.

Bovendien zijn zij straks nauwelijks of niet meer afhankelijk van de stijgende energieprijzen. En toekomstige bewoners van nieuwbouwwijken zoals De Scheg kunnen lagere energielasten verwachten. Zowel het bedrijfsleven, als burgers en participerende overheden profiteren straks van de verduurzaming van de sector.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.