Bijgewerkt: 8 december 2021

Gemeente legde onnodig OZB op

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
23-05-2008

De lokale overheid maskeert in jaarrekening 2007 dat gemeente onnodig OZB heeft opgelegd. Dit stelt de heer Leo Verhoef, registeraccountant, in een brief, d.d. 9 mei 2008, aan de gemeenteraad. „De rekening van baten en lasten over 2007 sluit met een nadelig saldo van 32,8 miljoen euro," aldus Verhoef.

„In werkelijkheid is er een voordelig saldo van 16,5 miljoen euro. Er wordt dus 49,3 miljoen euro verzwegen." „De cijfers krijgen reliëf als men bedenkt dat de opbrengst onroerend zaakbelasting in 2007 een bedrag was van 14,5 miljoen euro. Die was dus in 2007 totaal niet nodig."

Rein Schurink Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Rein Schurink, gemeentesecretaris van Amstelveen


Verhoef toont zich al jarenlang zeer kritisch over de jaarrekening van talloze Nederlandse gemeenten. Al eerder wees hij de Amstelveense raad op zijns inziens omissies in de jaarrekening. Gemeentesecretaris Rein Schurink reageert desgevraagd als volgt: „De brief van de heer Verhoef wijkt niet af van zijn eerdere bijdragen. Onze reactie is dus als in vorige jaren.

De heer Verhoef heeft geheel eigen opvattingen over de inrichting van gemeentelijke jaarrekeningen. In het verleden hebben wij nog wel geprobeerd om de heer Verhoef ervan te overtuigen dat ook een andere visie mogelijk is. Daar bleek hij ongevoelig voor.

Het lijkt ons niet zinvol om nu weer inhoudelijk op te reageren: er is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven die ziet op de rechtmatigheid van ons handelen en administreren en de gemeentelijke rekeningencommissie heeft een positief advies aan de raad gegeven.

Website van: Leo VerhoefAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.