Bijgewerkt: 5 december 2022

Gemeente ruimhartiger naar minima

Nieuws -> Sociaal

Bron: Gemeente Amstelveen
20-11-2008

Als het aan het College van B en W ligt, verruimt de gemeente Amstelveen op drie fronten de kaders van de langdurigheidstoeslag. De gemeente wil de drempel verlagen van vijf naar drie jaren dat klanten een laag inkomen ontvangen. Daarnaast verhoogt Amstelveen de toelatingsgrens van 100% naar 110% van het minimuminkomen. Tenslotte gaat de toeslag naar 40% van de toepasselijke bijstandsnorm. Voordelen van deze verruiming zijn meer bestedingsruimte voor minima, minder regels en simpelere uitvoering.

Groot Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Jan-Willem Groot van Economische zaken en Werkgelegenheid en Esther Gorissen beleidsadviseur Sociale Zaken bij de Gemeente Amstelveen tijdens de persbijeenkomst op 20 november 2008


De langdurigheidstoeslag is nu een Rijksregeling. Vanaf 1 januari 2009 wordt deze regeling gedecentraliseerd naar gemeenten. Het geldbedrag wordt één keer per jaar verstrekt aan personen met een minimum inkomen. De aanvullende uitkering is bedoeld voor vervangingsuitgaven zoals noodzakelijk wit- of bruingoed.

De toeslag wordt nu landelijk en per gezinssituatie bepaald. Omgerekend is dat gemiddeld 38,5% van het minimum maandinkomen. Met de verhoging naar 40% verruimt de gemeente per 1 januari niet alleen de bestedingsruimte van belanghebbenden, maar ondervangt ook de jaarlijkse indexeringsronde, omdat de hoogte van de toeslag wordt gekoppeld aan het inkomen.

De toeslag geldt alleen voor personen tussen 21 en 65 jaar. Voor ouderen geldt een andere regeling: zij kunnen terugvallen op de regeling ‘duurzame gebruiksgoederen’.

De gemeente krijgt voor deze regeling € 107.000 per jaar van het Rijk. De middelen zijn echter onvoldoende om de overheidsambities te realiseren. Daarom stelt Amstelveen extra middelen beschikbaar uit het huidige minimabudget 2009.

Momenteel keren lokale overheden jaarlijks het extraatje uit aan huishoudens die al minimaal vijf jaar zonder werk zitten en voorlopig nog geen uitzicht hebben op betaalde arbeid. Landelijk vindt een trend plaats om de grens te stellen op drie jaar. Het voorstel ligt ter behandeling in de gemeenteraadsvergadering van 17 december 2008Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.