Bijgewerkt: 2 december 2022

Gemeente steunt Amstelveense huiseigenaren om energie te besparen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-11-2009

Wegens succes gaat de gemeente Amstelveen verder met het verstrekken van subsidies voor energiebesparende maatregelen aan particuliere woningen. Woningeigenaren kunnen financiële steun krijgen, als zij investeren in isolatie of andere energievriendelijke verbeteringen aan hun woning.

Op deze manier wil de gemeente huiseigenaren helpen hun energiekosten te verlagen. Naast de reductie van hun eigen energieverbruik dragen Amstelveense burgers zo ook hun steentje bij aan het verlagen van het CO2-niveau. De nieuwe regeling loopt met terugwerkende kracht van 1 september 2009 tot 31 augustus 2010.

De gemeente stelt € 50.000 beschikbaar voor energiezuinige verbeteringsinitiatieven. Er zijn veertien maatregelen benoemd waar burgers een bijdrage voor kunnen aanvragen. Het plaatsen van HR++ glas levert € 20 /m² op. Bij het na-isoleren van spouwmuren, dak of vloer geeft de gemeente € 3 /m². Voor na-isolatie van massieve muren zelfs € 20 /m². Als een woningeigenaar een zonneboiler plaatst dan kan hij rekenen op een bijdrage van € 575. Een warmtepompboiler of een lage-temperatuur verwarming levert een subsidie van € 425 op.

JW Groot Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Drs. Jan-Willem Groot Wethouder Economische zaken en Werkgelegenheid Wethouder is blij met deze verlenging: 'Op deze manier bieden we opnieuw kansen aan Amstelveense woningeigenaren, om hun woning te verbeteren met het oog op energiekostenverlaging en klimaatverbetering. Na het aflopen van de eerste subsidieregeling bleek dat het animo voor subsidies onverlet groot bleef. Met de regeling geven we gehoor aan de belangstelling van energiebewuste Amstelveners.'


De regeling geldt voor eigenaar-bewoners van woningen en geldt niet voor bedrijfspanden. De regeling is op een aantal punten aangescherpt. De woningen moeten opgeleverd zijn vóór 1 januari 2009.

Voor de aanschaf en toepassing van de maatregelen gelden bepaalde technische voorwaarden. Vier weken na het indienen van de subsidieaanvraag wordt het bedrag aan de bewoner overgemaakt. Een totaal overzicht van de maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.amstelveen.nl.

De regeling is mogelijk gemaakt door een subsidie van € 34.000 van de Provincie Noord-Holland. De gemeente stelt zelf de resterende € 16.000 ter beschikking vanuit het Energiebeleidsplan 2009-2012.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.