Bijgewerkt: 2 maart 2024

Gemeente vindt alternatief voor vervoer Panta Rhei

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-10-2010

B en W kiezen voor route Zuidtangent via Langerhuize/Commercepark

Met de per 9 december 2010 veranderende route van buslijn 300 via Langerhuize/Commercepark dreigde de school Pantha Rei verstoken te raken van goede busverbindingen.

Op aangeven van wethouder John Levie van Verkeer (BBA) zijn alternatieven gezocht en gevonden, nadat bleek dat de keuze van de nieuwe route van de Zuidtangent zeer gunstig zou zijn voor vervoer naar de bedrijven op Commercepark, maar dat de leerlingen van Panta Rhei straks meer moeite zouden hebben om de school per bus te bereiken.

Het stadsregiobestuur heeft nu voor de voorgestelde alternatieven voor de bereikbaarheid van Panta Rhei en de aangrenzende woonwijken besloten. Het huidige college van B en W heeft kort na aantreden Connexxion en de stadsregio Amsterdam om bijzondere aandacht voor de vervoersmogelijkheden voor scholengemeenschap Panta Rhei gevraagd.

Wethouder John Levie van Verkeer en Vervoer (BBA): “Ik vind het buitengewoon belangrijk dat kinderen goede mogelijkheden hebben om hun school te bereiken. De nieuwe route van buslijn 300 kon door eerdere bindende afspraken niet meer veranderd worden. Alle reden dus om naar aanvullende busverbindingen langs Pantha Rei te zoeken en gelukkig is er samen met de Stadsregio en Connexxion een oplossing gevonden waarmee ook de schoolleiding tevreden is.

In plaats van de Zuidtangent zullen nu de lijnen 175 en 171 (beide tussen NS station Amsterdam Bijlmer/ArenA en busstation Amstelveen) in spitstijden intensief de halte Bankrashof aandoen. Deze halte ligt vlak bij Panta Rhei en de leerlingen houden zo een goede mogelijkheid om met de bus naar school te komen”.

In 2002 is op basis van een studie besloten om de route van de Zuidtangent via Langerhuize/Commercepark te laten lopen in verband met de verwachting dat op deze route meer mensen gebruik maken van de Zuidtangent. Het gaat dan in de ochtendspits, naar verwachting, om 250 reizigers meer dan bij de route via de Oranjebaan. De situatie is sinds de studie niet belangwekkend gewijzigd.

De bedrijven op het Commercepark hechten veel nog steeds veel belang aan de directe snelle verbinding met Schiphol en het station Bijlmer/Arena door de Zuidtangent. Ook is, sinds 2002, in de regio € 10 miljoen besteed aan de aanleg van de infrastructuur voor de route van de Zuidtangent, met als uitgangspunt dat deze langs Langerhuize/Commercepark komt.

Daaronder valt de aanleg van een nieuwe halte in Langerhuize. Afwijking van die route levert mogelijk schadeclaims op.

Naar verwachting loopt de route van de Zuidtangent per 9 december 2010 via Langerhuize/Commercepark. Ook rijden per die datum de lijnen 175 en 171 in spitstijden frequenter naar halte Bankrashof.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.