Bijgewerkt: 1 maart 2024

Gemeentelijk onderzoek naar vernieuwing Wagenerstadion

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-09-2010

Het college van B en W Amstelveen geeft samen met Amsterdam opdracht een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren met daarin concrete voorstellen voor nieuwbouw van het Wagenerstadion en herinrichting sportpark Amsterdamse Bos. Dit nadat het college kennis heeft genomen van het Plan van Aanpak voor dit onderzoek.

Wagener Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

Het Wagener stadion in het Amsterdamse Bos is een hockeystadion. Het complex is sinds 1980 eigendom van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Hockeyclub Amsterdam bouwde het naar erevoorzitter Joop Wagener senior (1881-1945) vernoemde stadion in 1939


Gemeente Amsterdam is vanuit haar Olympische Ambitie initiatiefnemer en trekker van het project. In goed overleg en in goede sfeer werken Amsterdams wethouder Eric van der Burg en Amstelveens wethouder John Levie samen. Wat betreft het Wagenerstadion dringt Amstelveen er op aan de omvang van het nieuwe stadion binnen de perken te houden.

Ook eist Amstelveen, dat commerciële activiteiten om de exploitatie rond te krijgen tot een minimum zijn beperkt. Wethouder Sport John Levie geeft aan: “Vervanging van het uit 1939 stammende Wagenerstadion is nodig, om tophockey ook in de toekomst in het Amsterdamse bos te kunnen uitoefenen.

Daarnaast maken wekelijks 6500 hockeyers gebruik van het sportpark. Ik hecht zeer aan het karakter van het Amsterdamse Bos. Bij herinrichting van het gebied is, dat dan ook het uitgangspunt.” Amstelveen heeft in ieder geval bedongen, dat er in de toekomstige situatie geen tweede ontsluiting komt.

Het Plan van Aanpak gaat ter kennisname naar de commissie RWN op 21 september 2010. Na het haalbaarheidsonderzoek komt er een projectvoorstel naar beide gemeentebesturen en gemeenteraden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.